Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17638,Mielnik-Jozefa.html
12.04.2024, 16:08

Mielnik Józefa

Józefa Mielnik, ur. 4 I 1933 w Suchodole (obecnie Ukraina), zm. 1 I 2021 w Olsztynie. Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wydz. Zootechniki (1962); w 1968 doktorat.

1962 – 22 II 1982 pracownik naukowy w ART.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka w ART, następnie skarbnik KZ w ART., 1980-1981 członek Krajowej Komisji Wyborczej „S” w Gdańsku. XI/XII 1981 uczestniczka strajku solidarnościowego w ART ze studentami radomskiej WSI.

Po 13 XII 1981 przygotowywała matryce do druku ulotek, 22 II 1982 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Ostródzie, 7 IX 1982 skazana na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata, zwolniona. 1982-1989 organizatorka w swoim mieszkaniu tzw. placków u Ziuty: nieformalnych spotkań środowisk solidarnościowych o kluczowym znaczeniu dla organizacji pracy podziemia w regionie, kolporterka pism podziemnych, m.in. „Rezonansu”, „Woli”, ulotek, kalendarzy, znaczków poczt podziemnych. 1982-1984 wielokrotnie poddawana rewizjom. X 1982 – VI 1983 organizatorka wykładów samokształceniowych. Po likwidacji drukarni podziemnego pisma „Rezonans” i zatrzymaniu braci Jana, Józefa, Piotra i Wiktora Szuliów opiekowała się ich gospodarstwem. Do 1983 uczestniczka pomocy internowanym i aresztowanym. XI 1982 – 31 XII 1985 starszy asystent w Gospodarstwie Pomocniczym ART. 1983-1988 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W 1986 zatrzymana, przesłuchiwana. 1986-1989 młodszy asystent, następnie adiunkt w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

1989-2000 członek KZ „S” Pracowników Służby Zdrowia, członek Krajowej Komisji Wyborczej. Od 1996 na emeryturze.

Autorka licznych publikacji naukowych, m.in. w czasopismach: „Roczniki Nauk Rolniczych”, „Postępy Nauk Rolniczych” (PAN), „Zeszyty Naukowe ART” w Olsztynie.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

 

Renata Gieszczyńska

Opcje strony