Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Miszczak Zygmunt Marek

Zygmunt Marek Miszczak, ur. 3 III 1965 w Lublinie. Po skreśleniu z listy uczniów VIII LO w Lublinie ukończył Liceum Zaoczne dla Pracujących tamże (1985). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Prawa (1994).

Od XI 1979 współpracownik KPN. 1979–1980 uczestnik kolportażu niezależnych pism (m.in. „Droga”, „Gazeta Polska”) i ulotek oraz malowania haseł na murach.

1980–1981 współpracownik „Słowa”, drukarz, od n-ru 3 faktycznie redaktor nacz. W 1981 członek KAB KPN Obszaru Lublin. Od IV 1981 członek Ruchu Szańca; redaktor i drukarz pisma politycznego dla młodzieży „Szaniec”. W VII 1981 brał udział w instalacji pomnika katyńskiego w Dolince Katyńskiej na Cmentarzu Powązkowskim.

Po 13 XII 1981 członek Polskiego Ruchu Oporu; autor artykułów w piśmie „Słowo i Czyn”, II – V 1982 w ukryciu. 3 V 1982 zatrzymany, 5 V – VII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, skąd zbiegł; do VIII w ukryciu. IX 1982 ujawnił się. Od 1 X 1982 przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie; 25 X 1982 uwolniony. Od III 1983 członek KPN (współpracował m.in. z Dariuszem Wójcikiem, Zbigniewem Sznajderem, Wojciechem Wardawym, Pawłem Mitrusem, Andrzejem Mazurkiewiczem). Wiosną 1984 współinicjator nocnego czuwania młodzieży lubelskich szkół średnich w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (oo. salezjanie) w Lublinie, na znak solidarności z protestem uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem w obronie krzyża. 1986–1989 członek KAB Obszaru Lublin. Publikował na łamach „Pobudki”. 1988–1990 współredaktor, autor tekstów i drukarz pisma KPN Obszar IV Lublin „Goniec”; kolporter wydawnictw podziemnych i ulotek (KPN oraz „Solidarności” w Lublinie); V 1988 współorganizator strajku solidarnościowego studentów KUL. 1988–1989 współorganizator manifestacji studenckich w Lublinie (z NZS).

1979–1989 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1983–1989 kilkakrotnie karany przez kolegia ds. wykroczeń (w V 1985 orzeczono karę 3,5 mies. aresztu, ze wzgl. na stan zdrowia i egzamin maturalny zwolniony po kilku dniach).

W l. 80. wykonywał prace dorywcze (m.in. w Spółdzielni Kominiarskiej w Kraśniku, Spółdzielni Inwalidów Niewidomych w Lublinie oraz prace polowe).

W 1990 uczestnik akcji KPN blokady bazy wojsk sowieckich w Rembertowie k. Warszawy.

Od 1995 na rencie. Od 2010 pracownik biurowy w Lechaa Consulting Sp. z o.o. w Lublinie oraz dziennikarz-wolontariusz Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych (LFOON).

Współautor tomiku poezji Tak różne (2008), autor Rozproszenie (2011) i Kup mi, mamo, gwiazdkę z nieba (2013).

1982–1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Dublerzy; 1985–1990 przez Wydz. III WUSW w ramach SOR krypt. Konfederaci II.

Małgorzata Choma-Jusińska

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry