Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Moćko Marian

Marian Moćko, ur. 1 II 1936 w Zaleziance k. Kielc, zm. 15 IX 2000 k. Ostródy. Ukończył dwie klasy ZSZ w Suchedniowie (1955).

1955–1956 ślusarz w Spółdzielni 1 Maja w Suchedniowie, 1956 –1958 zasadnicza służba wojskowa, 1959–1960 ślusarz w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych. 1960–1992 ślusarz okrętowy w Stoczni Gdańskiej.

XII 1970 i VIII 1980 uczestnik strajków w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od I 1981 Komisji Wydziałowej na Wydz. W-3.

13 – 16 XII 1981 uczestnik strajku w SG, 15/16 XII 1981 w straży strajkowej przy bramie nr 2 stoczni. I – V 1982 zbierał składki na pomoc rodzinom osób represjonowanych. 12 V 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie i Kwidzynie, 9 XII 1982 zwolniony. 1983–1988 działacz podziemnej „S” w stoczni, w kontakcie z TKZ i Lechem Wałęsą. W V i VIII 1988 współorganizator strajków w SG, członek KS, odpowiedzialny za straże strajkowe i zabezpieczenie stoczni.

Od 1988 zaangażowany w obronę SG przed likwidacją, członek zarządu Stowarzyszenia Obrońców i Akcjonariuszy Stoczni Gdańskiej Arka. Zginął w wypadku samochodowym, jadąc na spotkanie w obronie stoczni.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1978).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdański

Opcje strony

do góry