Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Murat Krystyna Anna

Krystyna Anna Murat, ur. 3 IX 1953 w Puławach. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, kierunek handel wewnętrzny (1976) oraz DePaul University College of Commerce w Chicago (USA) (1992).

1974–1980 w ZSMP.

1976–1977 stażystka w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Ostrołęce, 1977–1985 specjalista ds. planowania i analiz w Zakładach Azotowych Puławy w Puławach, 1985–1989 kierownik działu w Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Od IX 1980 w „S”; od 28 XI 1980 członek KZ; od IV 1981 redaktorka niezależnego pisma „«Solidarność» w ZA «Puławy»”, IV/V 1981 delegatka na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; członek prezydium ZR, odpowiedzialna za sprawy pracownicze; IX/X 1981 delegatka na I KZD; w IX 1981 współorganizatorka konferencji związkowej „Praca ludzka” w Lublinie.

14 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Grochowie, 24 XII 1981 zwolniona, w 1983 nachodzona przez SB w zakładzie, nakłaniana do współpracy. 1982–1985 współpracowniczka TKZ, 1982–1983 prowadziła (z Jadwigą Andrucewicz) we własnym mieszkaniu bibliotekę wydawnictw podziemnych. 1985–1989 organizatorka (z Marią Kapturkiewicz-Szewczyk) niezależnych spotkań i wykładów w Zachcie w Puławach; równolegle uczestniczka spotkań niezależnego środowiska skupionego przy parafii Włostowice k. Puław. 1987–1988 współorganizatorka koła terenowego Towarzystwa Przyjaciół Powściągliwości i Pracy w Puławach.

W 1989 członek KO tamże (koordynatorka ds. wyborów). 1989–1991 wyjazd zarobkowy do Francji. 1991–2003 członek zarządu i dyr. handlowy w ZA Puławy. W 1994 radna Miasta Puławy z listy „S” (zrezygnowała po kilku mies.), 2002–2003 radna Powiatu Puławskiego z listy LPR (rezygnacja po podjęciu pracy w in. części kraju). 2003–2004 prezes Prudnickich Zakładów Produkcji Obuwia. 2004–2005 bez zatrudnienia. 2006–2009 funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Od 2010 na emeryturze.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2000).

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry