Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Musiał Jan Antoni

Jan Antoni Musiał, ur. 1 I 1948 w Częstochowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Polonistyki (1972), doktorat (2006).

1973–1981 dziennikarz „Nowin Rzeszowskich” i „Konfrontacji”.

W XII 1970 aresztowany na terenie UJ za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” o masakrze na wybrzeżu.

Od IX 1980 w „S”. I – II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie; twórca i redaktor biuletynu strajkowego „Trwamy” (1981), „Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego «Solidarność»” (1980–1981) i niezależnego miesięcznika „Z Dołu”.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, V – IX 1982 współredaktor podziemnego pisma „«Solidarność» Trwa”, III – X 1982 pisma „Nie”. 27 X 1982 zatrzymany w Przemyślu. 1981–1988 prace dorywcze. 1982–1989 redaktor i publicysta w podziemnych pismach w Rzeszowie, Przemyślu i Stalowej Woli (m.in. redaktor „Rocznika Instytutu Wyższej Kultury Religijnej” i „Busoli”). 1985–1990 członek zespołu niezależnych historyków, działającego pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współredaktor I tomu monografii Diecezja przemyska w latach 1939–1945; 1986–1989 redaktor podziemnego pisma „Rola Katolicka” wydawanego pod egidą bp. Ignacego Tokarczuka, drukowanego m.in. u ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Kazimierza Jancarza w Mistrzejowicach. 1985–1990 redaktor serii wydawniczej Biblioteczka Przemyska (10 regionalnych monografii historycznych). 1988–1992 sekretarz Diecezjalnej Rady Kultury.

1989–1991 senator RP z listy KO. 1989–1992 wojewoda przemyski. 1991–1993 senator RP z listy POC. 1992–1994 redaktor nacz. dziennika „Nowiny” w Rzeszowie; 1994–1996 nauczyciel w I LO w Przemyślu. 1994–1997 prezes przemyskiego KIK. 1994–1997 wydawca „Zeszytów Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej”. 1996–1998 prezes Wydawnictwa R-Press w Rzeszowie, 1998–1999 Polskiej Agencji Informacyjnej w Warszawie, 2000–2001 dyr. Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu, 2001–2010 kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (późn. Wschodnioeuropejskiej) tamże, od 2010 wykładowca w Instytucie Polonistyki tamże.

Autor książek: Marchołta 1934–1939 (2004), Wartości i wartościowania w pracach Stefana Kołaczkowskiego o literaturze (2006).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014), Orderem Rycerskim św. Sylwestra (1999).

10 III 1971 – 8 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach KE; 11 X 1980 – 24 III 1984 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut; 18 I 1981 – 10 XI 1982 przez Wydz. V KW MO w ramach SOR krypt. Pisarz; 26 VII 1983 – 18 X 1988 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Kancer; 12 IX 1988 – 4 VII 1989 przez Wydz. IV WUSW w ramach KE krypt. Wysoki; 19 IV – 9 VIII 1989 przez Wydz. III w ramach SO krypt. Cratos.

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Region Rzeszów, Rzeszów, Przemyśl

Opcje strony

do góry