Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Myrda Adam

Adam Myrda, ur. 24 XII 1951 w Głuchołazach. Ukończył Technikum Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie (1972).

Od 1972 r., główny mechanik, następnie elektromonter Zakładu Budowy Kopalń (ZBK)/ Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń w Lubinie.

W VIII 1980 r., uczestnik strajków na terenie ZBK ZG „Lubin”. Od IX 1980 w „S”. Od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ.

14 XII 1981 - 17 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w ZG Rudna w Polkowicach (szyb Rudna Główna). 1982-1989 członek TKZ: organizator kolportażu, kolporter podziemnej prasy, współpracownik pism „Wolny Głos”, „Z Dnia na Dzień”, „Sfinks”, „Solidarność Walcząca” (organizator transportu i lokali) bibliotekarz wydawnictw niezależnych, uczestnik akcji plakatowych, ulotkowych. 1986-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy, organizator manifestacji, Mszy za Ojczyznę oraz zbiórek pieniężnych. 16 VIII 1985 aresztowany, osadzony w AŚ w Lubinie i Legnicy, w ZK we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej uczestnik 11-dniowej głodówki w proteście przeciwko kontroli korespondencji i przeszukania), w XI 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Lubinie na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

IV-VI 1989 członek KO „S” w Lubinie. Od 1989 wiceprzew., a od 1992 przew. KZ. W II 1990 delegat III WZD Województwa Legnickiego, w III 1990 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, 29 IX 1990 delegat na IV WZD Woj. Legnickiego (utworzono Region Zagłębie miedziowy), 1990-2002 członek ZR Zagłębia Miedziowego. Delegat na KZD NSZZ „S”. Od 1999 członek Zarządu SPR Zagłębie Lubin. 1998-2002 i od 2006 radny Rady Miejskiej Lubina.

Odznaczony Medalem XXV- lecia NSZZ „Solidarność” (2005) oraz „Polonia Restituta” (2009).

Do 25 XI 1988 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubinie w ramach KE krypt. Smarownik.

Tomasz Gałwiaczek

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry