Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mysłek Tomasz

Tomasz Mysłek, ur. 26 IX 1959 w Częstochowie. Od 1979 student Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Filologii Germańskiej; absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Germańskiej (1986), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historyczny (1989).

30 IV/1 V 1978 w gminie Blachownia k. Częstochowy uczestnik akcji zerwania ponad stu czerwonych flag (z Krzysztofem Garbowiczem i Jarosławem Ciurą). W III 1980 uczestnik przygotowania i kolportażu ulotek wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL; związany z łódzkim środowiskiem RMP skupionym wokół Jacka Bartyzela; od IX 1980 uczestnik RMP; kolporter publikacji niezależnego wydawnictwa Młoda Polska w łódzkim i częstochowskim środowisku studenckim.

Od X 1980 w NZS na UŁ, członek Zarządu Uczelnianego; I-II 1981 jeden z organizatorów strajku studentów UŁ, zaangażowany w prace Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej podczas negocjacji z min. nauki i szkolnictwa wyższego, współredaktor postulatów studenckich i ogólnospołecznych; w 1981 autor do niezależnego pisma NZS UŁ „Veto”; w IV 1981 delegat na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie. Współorganizator manifestacji 3 V 1981 w Łodzi oraz 12 V i 26 V 1981 w obronie więźniów politycznych tamże. Autor plakatu ostrzegającego przed stanem wojennym, przedstawiającego wojskowy but depczący dokumenty porozumień gdańskich i łódzkich.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku studentów na Wydz. Prawa UŁ, spacyfikowanego przez ZOMO, autor transparentu „Precz z komunistyczną juntą!”. 15 XII 1981 zatrzymany (z Grzegorzem Ratuszniakiem) przez funkcjonariuszy MO w łódzkiej zajezdni tramwajowej, gdzie kolportował ulotki nawołujące do poparcia protestujących studentów, 16 XII internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu, następnie w Łowiczu i Kwidzynie, 7 X 1982 zwolniony. Kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. pism: „Polityka Polska”, „Wiadomości”, „Kurs”, „Stańczyk”, „Orientacja na Prawo”).

1989-1991 organizator, wiceprezes Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego. 1990-2001 w UPR, 1992-1997 prezes Oddziału Częstochowskiego. 1991-1992 nauczyciel historii w V LO w Częstochowie, 1993-1997 w marketingu Fabryki Narzędzi Medycznych Chirmed w Rudnikach pod Częstochową, 1998-1999 redaktor w wydawnictwie DVA w Warszawie, 1999-2005 w PAI (od 2003 PAIS), 2005-2009 w Kancelarii Sejmu RP. 2010-2012 w biurze prasowym Banku Pocztowego. Od 1990 publicysta „Tygodnika Najwyższy Czas”, od 1999 „Gazety Polskiej”, od 2002 „Naszej Polski”.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach KE krypt. Marzyciel.

 

Adam Hohendorff

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry