Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nejman Jerzy

Jerzy Nejman, ur. 27 XII 1950 w Kamockiej Woli k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolutorium na Uniwersytecie Łódzkim, Instytut Historii (1973); 1973-1975 student Wydz. Filozofii UŁ.

1973-1978 pilot wycieczek turystycznych, 1978-1979 zatrudniony w Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada, w 1979 w Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej; 1980-1984 w II Inspektoracie PZU.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego w łódzkim oddziale PZU, od XI 1980 przewodniczący KZ PZU; w 1981 członek Krajowej Sekcji „S” Pracowników Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Od 1982 członek MKK. W 1984 pracownik Politechniki Łódzkiej, 1984-1991 dyr. łódzkiego oddziału Ruchu. 1985-1990 współpracownik łódzkiego oddziału Solidarności Walczącej, organizator spotkań w swoim mieszkaniu MKK i SW; 1981-1989 organizator kolportażu wydawnictw podziemnych, w tym książek, m.in. wydawnictw Krąg, NOWa, CDN, pism podziemnych: „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Łódzki”, „Gotowość «S»”, wrocławska „Solidarność Walcząca”, szczecińska „Jedność”, „Goniec Małopolski”, paryska „Kultura”, „Obóz”, „Konfrontacje” w łódzkich zakładach pracy, Łasku, Zduńskiej Woli, Pabianicach, Tomaszowie Maz.; 1988-1989 działacz (wraz z żoną Kristiną Nejman) na rzecz uwolnienia więźniów politycznych w Bułgarii; w 1989 współredaktor opublikowanych w paryskiej „Kulturze” przekładów dokumentów bułgarskiej opozycji demokratycznej na jęz. polski.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, zbierał podpisy na rzecz kandydatów: Karola Głogowskiego, Andrzeja Kerna, Stefana Niesiołowskiego. Od 1991 prezes przedsiębiorstwa KAY sp. z o.o.

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry