Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nejman Kristina

Kristina Nejman, ur. 24 VI 1954 w Pirdop (Bułgaria). Absolwentka Uniwersytetu Sofijskiego, Wydz. Filozofii (1981), Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1995).

1974-1975 zatrudniona w Instytucie Leśnictwa w Sofii, 1980-1981 w Technikum Elektrycznym tamże, w 1981 w przedszkolu, 1981-1984 w LO nr 73 w Sofii. 1976-1981 represjonowana przez władze bułgarskie za odmowę wstąpienia do Komsomołu; w 1981 odmowa przedłużenia umowy o pracę w Technikum Elektrycznym z powodu informowania uczniów o działalności „S”.

Od X 1984 w Polsce. 1984-1989 prowadziła (z mężem Jerzym Nejmanem) punkt kolportażu wydawnictw podziemnych, w tym książek, m.in. wydawnictw Krąg, NOWa, CDN, pism podziemnych: „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Łódzkiego”, „Gotowości «S»”, wrocławskiej „Solidarności Walczącej”, szczecińskiej „Jedności”, „Gońca Małopolskiego”, paryskiej „Kultury”, „Obozu”, „Konfrontacji” w łódzkich zakładach pracy, Łasku, Zduńskiej Woli, Pabianicach, Tomaszowie Maz. 1985-1989 współpracowniczka MKK, łódzkiego Oddziału Solidarności Walczącej. W 1985 tłumaczka dokumentów dot. sytuacji w Bułgarii (w tym prześladowań mniejszości tureckiej) dla Komitetu Helsińskiego i Amnesty International. 1985-1987 prace dorywcze, 1987-1988 zatrudniona w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

W 1989 rzeczniczka bułgarskiej Ekogłasnostii w Polsce; 28 VIII 1989 kurier, następnie organizatorka, rzecznik stowarzyszenia Solidarność Polsko-Bułgarska; autorka artykułów nt. sytuacji politycznej w Bułgarii (m.in. ''Opozycja w Bułgarii'', „Solidarność Walcząca” nr 40 z 7 X 1990). 1990-1994 publicystka łódzkiego dziennika „Wiadomości Dnia”; w 1998 publicystka tygodnika „Czas Piotrkowski”. 1990-1993 w „S”, pracownik ZR „S” Ziemi Łódzkiej; w III 1990 organizatorka wizyty Adama Michnika w Bułgarii. W 1991 pełnomocnik na Europę bułgarskiej Partii Kongresu Liberalnego. Od 1991 członek Partii Wolności, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Partii Wolności. 1991-1992 współpracowniczka Ośrodka Informacyjnego Wydz. Wschodniego Solidarności Walczącej. Od 1993 honorowy członek ZChN. W 1994 bezrobotna, 1995-2004 pracownik przedsiębiorstwa KAY Sp. z o.o., w 2004 na zasiłku rehabilitacyjnym, od 2005 na rencie.

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry