Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nencka-Borowiecka Maria

Maria Nencka-Borowiecka, ur. 12 XI 1935 we Włocławku. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej, kierunek psychologia (1962).

1963-1965 psycholog w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy k. Kielc, 1965-2000 w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego w Toruniu, 1978-1985 w Poradni Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, od 1978 w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niesprawnych Intelektualnie w Grabiu k. Aleksandrowa Kuj. 1967-2000 członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, biegły sądowy.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w WPZP, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego.

Po 13 XII 1981 członek TKZ; od 1982 prowadziła w swoim mieszkaniu punkt kontaktowy i magazyn wydawnictw podziemnych, hurtowa kolporterka w Regionie; działaczka Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom (Diecezjalny Ośrodek Charytatywno-Społeczny) przy kościele Wniebowstąpienia NMP w Toruniu, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę; współpracowniczka RKW, pośredniczka w kontaktach z „S” RI; opiekowała się opozycyjnym ruchem licealistów (1983-1985 udostępniała mieszkanie na wykłady Wszechnicy Młodzieżowej, spotkania redakcji podziemnego pisma „Grześ”); uczestniczka akcji ulotkowych; w 1987 współzałożycielka Niezależnego Ruchu Społecznego Ziemia Chełmińska.

Od 1989 członek, 1990-1991, następnie 1993-2000 przewodnicząca KZ w WPZP, 1989-1992 członek ZR, 1990-2000 delegat na kolejne KZD. Od 1995 właścicielka prywatnego gabinetu psychologicznego.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2001), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

Krzysztof Biernacki

Region Toruń, Toruń

Opcje strony

do góry