Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niewiadomski Stefan

Stefan Niewiadomski, ur. 9 II 1936 we Włocławku. Ukończył Technikum Celulozowo-Papiernicze we Włocławku (1955).

1955-1982 pracownik Fabryki Papieru Szczecin-Skolwin, 1956-1958 zasadnicza służba wojskowa, w 1981 oddelegowany do pracy związkowej. 1964-1970 w PZPR. 17-22 XII 1970 przewodniczący strajku rotacyjnego w FP prowadzonego na znak poparcia dla strajkującej Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Od 1978 sympatyk ROPCiO, dostawca papieru dla jego szczecińskiej grupy.

18-30 VIII 1980 organizator strajku w FP, przewodniczący KS, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, Komisji Robotniczej, następnie przewodniczący KZ w FP; VI-VII 1980 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD; wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Papierników, sygnatariusz porozumienia z ministrem leśnictwa i przemysłu drzewnego dot. Karty Papiernika Polskiego, w 1981 współpracownik KOWzP, w XII 1981 oddelegowany do MKS w stoczni.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni, członek MKS, po pacyfikacji aresztowany, do 23 XII 1981 przetrzymywany w izbie zatrzymań KW MO w Szczecinie, w ZK w Inowrocławiu, w AŚ w Bydgoszczy, w tzw. procesie jedenastu skazany na karę 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Potulicach, 24 III 1983 zwolniony. W III 1982 zwolniony dyscyplinarnie z pracy (do 1989 pracował dorywczo, m.in. jako stróż). 15 VII 1984 – 1989 członek Tajnej Rady Koordynacyjnej Regionu Pomorze Zachodnie, dostawca papieru dla szczecińskich i łódzkich wydawnictw podziemnych, koordynator kolportażu i kolporter wydawnictw drukowanych w katakumbach bazyliki katedralnej w Bydgoszczy (we współpracy z ks. Tadeuszem Wołynowiczem-Dzięgielem). Wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 godz.

4 VI 1989 obserwator z ramienia „S” w Obwodowej Komisji Wyborczej. 1989-2001 przewodniczący KZ „S” w FP, delegat na kolejne WZD Regionu Pomorze Zachodnie, członek ZR. Od 1989 ponownie pracownik Fabryki Papieru, od 2001 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

1983-1988 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie/p. V RUSW w Policach w ramach KE Bogaty.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry