Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niewiarowski Ireneusz

Ireneusz Niewiarowski, ur. 23 III 1953 w Przedczu k. Kłodawy. Ukończył LO w Kłodawie (1972) i Technikum Ogrodnicze w Sochaczewie (1974).

Od 1972 właściciel 7-hektarowego gospodarstwa rolnego.

Od 2 XI 1980 w NSZZ Rolników Solidarność Wiejska, następnie w „S” RI: członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI. W 1981 kolporter pism niezależnych, m.in. „Biuletynu Informacyjnego OKZ NSZZ RI «Solidarność»”, „Azylu” „Naszej Ziemi”, „Chłopskim Głosem”, książek wydawnictwa Krąg w woj. konińskim.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka, zwolniony 1 VI 1982. Wrócił do pracy we własnym gospodarstwie rolnym. Organizator podziemnych struktur „S” RI. 1982-1989 współorganizator kolportażu pism podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „Solidarności Rolników”, „KOS”, „Konińskiego Biuletynu Informacyjnego”, książek podziemnych i emigracyjnych wydawnictw, m.in. Krąg, CDN, Edition Spotkania, Aneks, oraz ulotek (drukowanych własnym sumptem i otrzymywanych z Gorzowa Wlkp.), filmów, znaczków poczt podziemnych. 1983-1989 współorganizator manifestacji w Warszawie w rocznice rejestracji „S” RI (12 V) ze składaniem wieńców, m.in. pod pomnikiem Wincentego Witosa. 1984-1989 zaangażowany w powoływanie i działalność duszpasterstw rolniczych i pracowniczych, m.in. w Koninie (Ośrodek Myśli Chrześcijańskiej przy parafii św. Maksymiliana Kolbego) i Kłodawie. 1986-1989 członek Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S”, 1987-1989 przewodniczący Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników „S”.

Od 16 IV 1989 członek KO przy Przewodniczącym „S” L. Wałęsie, w 1989 przewodniczący KO „S” w woj. konińskim. 1989-1992 wiceprezes PSL „S”, 1992-1996 Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego, 1997-2002 SKL. W 1994 współtwórca, następnie prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Towarzystwa Samorządowego, w 1996 inicjator działalności charytatywnej Banku Żywności w Koninie. 1989-1991 senator RP z listy KO „S”, 1991-1993 poseł RP z listy PL, 1997-2001 z listy AWS, 2001-2005 z listy PO, od 2007 senator RP z listy PO.

10 IV 1981 – 8 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/Wydz. VI WUSW w Koninie w ramach SOS krypt. Aktywista/KE; 2 XII 1987 – 8 XII 1989 przez Wydz. VI WUSW w Koninie w ramach SOR krypt. Opozycja.

 

Konrad Białecki

Konin, Region Konin

Opcje strony

do góry