Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niewieczerzał Jacek

Jacek Niewieczerzał, ur. 8 III 1956 w Piotrkowie Trybunalskim Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Wychowania Artystycznego (absolutorium 1980, dyplom 1999).

1975–1976 w ChSS.

14–15 V 1977 uczestnik demonstracji studenckich w Lublinie po śmierci Stanisława Pyjasa. 1978–1980 kolporter broszur z tekstami wykładów TKN, niezależnych pism KOR/KSS KOR, plakatów antysowieckich; 1979–1982 w KPN (1981 wiceprzew. okręgu Bełchatów). 1980–1983 sztukator-plastyk w Zakładzie Usług Socjalnych Budownictwa w Bełchatowie.

10–14 VII 1980 wspierał strajkujących w FSC w Lublinie (pomoc informacyjna, wykonywanie plakatów). Od IX 1980 w „S”; od I 1981 członek KZ. 1980–1981 kolporter niezależnych pism, m. in. „Solidarność Ziemi Łódzkiej”, „Tygodnik Solidarność”, 29–30 VII 1981 uczestnik marszów głodowych w Bełchatowie (autor i wykonawca transparentów i tablic protestacyjnych).

13 XII 1981 – 21 III 1982 członek MKS w Bełchatowie. 1981–1984 współzałożyciel, grafik, redaktor techn. i drukarz podziemnej Bełchatowskiej Oficyny Wydawniczej (ze Zbigniewem Matyśkiewiczem, Józefem Pólkowskim, Zygmuntem Augustyniakiem, Ryszardem Wyczachowskim). 1981–1989 kolporter podziemnych pism: „Solidarność Wojenna”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „CDN Zwyciężymy”, oraz książek, ulotek, kartek świątecznych. 1981–1984 autor i kolporter plakatów okolicznościowych i stempli. 1981–1989 wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom. 5 V 1982 aresztowany, osadzony w aresztach KM MO w Bełchatowie, KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, 27 VIII 1982 zwolniony, 29 VIII 1982 ponownie aresztowany, umieszczony w Klinice Psychiatrii Sądowej w Pruszkowie, 11 XI 1982 zwolniony, 19 I 1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Łodzi zawiesił postępowanie, 11 VIII 1983 umorzył je na postawie amnestii. 28 II 1983 zwolniony z pracy. 1983–1984 nauczyciel w SP nr 32 w Lublinie, 1984 w SP nr 4 tamże, 1984–2003 wychowawca w Internacie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Bełchatowie, od 1988 nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 tamże. 1984–1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NMP w Bełchatowie.

W VI 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO (autor i kolporter plakatów). 1989–1990 w „S” nauczycielskiej. 2003–2015 dyr. Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Od 1999 członek Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików; od 2004 Stowarzyszenia Plus Bełchatów.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Piotrkowie Trybunalskim w ramach SOS krypt. Mapa; 1982–1983 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim/p. V RUSW w Bełchatowie w ramach SOR krypt. Krata; 1982–1984 w ramach SO krypt. Witryt.

Milena Przybysz|Hanna Tazbir

Region Ziemia Łódzka, Bełchatów

Opcje strony

do góry