Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Niezgoda Adam

Adam Niezgoda, ur. 6 V 1930 w Niedrzwicy Dużej k. Lublina, zm. 2 XII 1999 w Lublinie. Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, Wydz. Lekarski (1955), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej (1966).

1954-1957 asystent w Instytucie Medycyny Pracy i Higieny Wsi w Lublinie, 1957-1977 lekarz, kierownik Zakładowej Przychodni Lekarskiej Węzła Kolejowego Obwód Lecznictwa Kolejowego w Lublinie, 1977-1982 woj. inspektor ds. orzecznictwa lekarskiego, starszy asystent w Poradni Internistycznej Przemysłowego Specjalistycznego ZOZ w Zielonej Górze. 28 VI 1956 świadek wydarzeń w Poznaniu (podczas wyjazdu służbowego), zgłosił się ochotniczo do pomocy poznańskiej służbie zdrowia. W 1963 nawiązał kontakt korespondencyjny z Jeanem Gosse, działaczem Międzynarodowego Związku Robotników Chrześcijańskich. W 1976 członek założyciel, do 1977 sekretarz KIK w Lublinie.

Od IX 1980 w „S”; członek MKZ Ziemi Lubuskiej, członek KKP. Od XII 1980 członek ogólnopolskiego KOWzP, od V 1981 przewodniczący regionalnego KOWzP. W VI 1981 uczestnik I WZD Regionu Zielona Góra. X-XI 1981, w czasie konfliktu w PGR Lubogóra, doradca ZR w Zielonej Górze i RKS, który kierował akcją protestacyjną w woj. zielonogórskim. 1980-1981 bliski współpracownik ks. Henryka Nowika, kapelana „S”. Przewodniczący Rady Programowej, kierownik (czasowo) Regionalnego Ośrodka Badań Społecznych, w 1981 członek Rady Programowej niezależnego „Informatora ROBS”. W X 1981 sygnatariusz regulaminu Uniwersytetu Związków Zawodowych „S” im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zielonej Górze, utworzonego z inicjatywy ks. H. Nowika.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zielonej Górze, Głogowie, Ostrowie Wlkp., 9 VI 1982 zwolniony.

1983-1992 na emigracji w USA. 1992-1997 lekarz w Lublinie.

20 X 1980 – 20 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Zielonej Górze w ramach SOR krypt. Ethos.

 

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry