Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nikodem Ryszard

 

Ryszard Nikodem, ur. 20 III 1942 w Będzinie. Ukończył Technikum Budowlane dla Pracujących w Sosnowcu (1970).

1962–1972 m.in. mistrz na Wydz. Energetycznym w Zakładzie Przygotowania Rud w Sławkowie, 1972–1983 pracownik, m.in. mistrz na Wydz. Montażu w Fabryce Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 7 w Sosnowcu (1979 – X 1980 na kontrakcie w Libii).

Od XI 1980 w „S”; członek prezydium KZ, II – VII 1981 pracownik Sekcji Interwencji MKZ Katowice, w VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od VIII 1981 członek prezydium ZR, od X 1981 wiceprzew. ZR ds. interwencji. Od 1981 w KPN.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach, 11 XII 1982 zwolniony. Po powrocie do pracy przeniesiony na gorsze stanowisko. W 1983 kilkakrotnie zatrzymywany.

1983–2006 na emigracji w USA. 1983–2006 właściciel firmy Richard Nikodem Plumbing w Los Angeles. 1984–1989 współzałożyciel i przew. Komitetu „S” w Los Angeles, organizator pomocy dla emigrantów politycznych z kraju oraz zbiórek pieniężnych na działalność podziemnej „S”. Od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

18 IX 1981 – 28 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V/Wydz. V-1 KW MO/WUSW w Katowicach/p. V-1 MUSW w Sosnowcu w ramach SOS krypt. Dyzma.

 

 

Weronika Rudnicka

Katowice, KPN, Region Śląsko-Dąbrowski, Sosnowiec

Opcje strony

do góry