Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nitsz Anna

Anna Nitsz, ur. 15 V 1947 w Mysłowicach. Ukończyła LO dla Pracujących w Katowicach-Szopienicach (1978).

1966-1970 zatrudniona w Biurze Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych Bipromet w Katowicach, 1970-1982 w Przedsiębiorstwie Projektów i Dostaw Instalacji Oczyszczania Powietrza Atmosferycznego OPAM tamże.

Od IX 1980 w „S”.

II-VIII 1982 uczestniczka nieformalnej grupy podziemnej „S” w Mysłowicach, drukarz ulotek, uczestniczka akcji ulotkowych m.in. na terenie Mysłowic i Huty Katowice; 28 VIII 1982 zatrzymana, aresztowana, osadzona w AŚ w Katowicach, 23 XII 1982 zwolniona,odpowiadała z wolnej stopy; 20 I 1983 wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach skazana na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysoką grzywnę. 1983-1987 zatrudniona w ZOZ w Mysłowicach, 1987-1989 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego Kombud tamże.

1989-1991 pracowniczka Zakładu Usług Projektowo-Budowlanych Protech w Mysłowicach, 1992-2002 na zasiłku dla bezrobotnych i zasiłku gwarantowanym, od 2002 na emeryturze.

Stefan Sarwa

Opcje strony

do góry