Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nitz Wiesław

Wiesław Nitz, ur. 3 X 1950 w Bydgoszczy. Ukończył ZSZ tamże (1968).

1968 pracownik wewnętrznego transportu w Spółdzielni Pracy Produkcji Części Samochodowych Proczesam tamże, 1969–1971 służba wojskowa w Podoficerskiej Szkole Zawodowej im. Rodziny Nalazków w Elblągu (w zw. z wyrażeniem krytycznej opinii o roli wojska podczas wydarzeń XII 1970 wstrzymano promocję, przeniesiony do cywila). 1972 mianowany na stopień podoficerski przez Miejski Sztab Wojskowy w Bydgoszczy.

1971–1976 pomocnik, nast. operator żurawia samochodowego w Przedsiębiorstwie Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego tamże, 1976–1978 kierowca w Przedsiębiorstwie Transportu Przemysłu Mięsnego tamże, 1978–1979 kierowca w Zespole Szkół Gminnych w Dziemianach, 1979–1985 operator żurawia samochodowego w Rejonie Dróg Publicznych w Kościerzynie.

VIII 1980 współorganizator (z Błażejem Wyszkowskim) strajku w Rejonie Dróg Publicznych. Od IX 1980 w „S”, od XI 1980 wiceprzew. KZ. Od II 1981 członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjno-Informacyjnej w Kościerzynie, od VI 1981 wiceprzew. Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej tamże. VII 1981 delegat na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego. Od XI 1981 wiceprzew. Oddziału ZR Gdańskiego w Kościerzynie. 1981 współorganizator Regionalnej Komisji Drogowców w Gdańsku, nast. I Zjazdu i Komisji Krajowej Drogowców, sekretarz tejże.

13–15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, I–III 1982 współorganizator siatki kolporterskiej na obszarze Kościerzyna-Chojnice (w oparciu o struktury Regionalnej Komisji Drogowców). W tym czasie kilkakrotnie zatrzymywany na kilka godzin przez milicję. Za nieobecności w pracy z tego powodu (potraktowane jako nieusprawiedliwione) przeniesiony do pracy w warsztacie.

1986–2010 kierowca autobusu w Krajowym Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział w Starogardzie Gdańskim Placówka Placówka "Placówka", pismo dla rolników wydawane przez Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej IV 1979 – IV 1980. Terenowa w Kościerzynie.

1989–1991 przew. KZ, 1989–1999 kierownik Oddziału ZR Gdańskiego w Kościerzynie, 1990–1992 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej, 1992–1998 delegat na WZD, nast. członek ZR Gdańskiego, 1989–1994 współzałożyciel, nast. sekretarz, 1994–1998 przew. Okręgowej Komisji Koordynacyjnej KPKS w Gdańsku, 1992–1998 członek Prezydium KKK KPKS w Krakowie (konsultant i negocjator ds. układów zbiorowych pracy/prawa pracy). 1993 prowadzenie Biura Poselsko-Senatorskiego Bogdana Borusewicza i Aliny Pienkowskiej w Kościerzynie.

1994–1998 członek Rady Miasta Kościerzyna, wiceprzew. Komisji Komunalnej.

Od 2010 na emeryturze.

Arkadiusz Kazański

Kościerzyna, Region Gdański

Opcje strony

do góry