Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nitz Wiesław

Wiesław Nitz, ur. 3 X 1950 w Bydgoszczy. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Bydgoszczy (1968). 1974–1979 nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Bydgoszczy, następnie w Kościerzynie.

W 1968 pracownik wewnętrznego transportu w Spółdzielni Pracy Produkcji Części Samochodowych Proczesam w Bydgoszczy, 1969–1971 służba wojskowa w Podoficerskiej Szkole Zawodowej im. Nalazków w Elblągu (w związku z wyrażeniem krytycznej opinii o roli wojska podczas wydarzeń Grudnia ʼ70 wstrzymano promocję, przeniesiony do cywila). W 1972 mianowany na stopień podoficerski przez Miejski Sztab Wojskowy w Bydgoszczy. 1971–1976 pomocnik, następnie operator żurawia samochodowego w Przedsiębiorstwie Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego w Bydgoszczy, 1976–1978 kierowca w Przedsiębiorstwie Transportu Przemysłu Mięsnego w Bydgoszczy, 1978–1979 kierowca w Zespole Szkół Gminnych w Dziemianach k. Kościerzyny, 1979–1985 operator żurawia samochodowego w Rejonie Dróg Publicznych w Kościerzynie.

W VIII 1980 wspólnie z Błażejem Wyszkowskim współorganizował strajk w RDP. Od IX 1980 w „S”; od XI 1980 wiceprzewodniczący KZ. Od II 1981 członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjno-Informacyjnej w Kościerzynie, od VI 1981 wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Kościerzynie. W VII 1981 delegat na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego. Od XI 1981 wiceprzewodniczący Oddziału ZR Gdańskiego w Kościerzynie. W 1981 współorganizator Regionalnej Komisji Drogowców w Gdańsku, następnie I Zjazdu i Komisji Krajowej Drogowców; sekretarz tejże.

13–15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, I–III 1982 współorganizator siatki kolporterskiej na obszarze Kościerzyna-Chojnice (opartej na strukturach Regionalnej Komisji Drogowców). W tym czasie kilkukrotnie zatrzymywany na kilka godzin przez milicję. Za nieobecności w pracy z tego powodu (potraktowane jako nieusprawiedliwione) przeniesiony do pracy w warsztacie. 1986–2010 kierowca autobusu w Krajowym Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział w Starogardzie Gdańskim Placówka Terenowa w Kościerzynie.

1989–1991 przewodniczący KZ, 1989–1999 kierownik Oddziału ZR Gdańskiego w Kościerzynie, 1990–1992 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej, 1992–1998 delegat na WZD, następnie członek ZR Gdańskiego, 1989–1994 współzałożyciel, następnie sekretarz, 1994–1998 przewodniczący Okręgowej Komisji Koordynacyjnej KPKS w Gdańsku, 1992–1998 członek Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej KPKS w Krakowie (konsultant i negocjator ds. układów zbiorowych pracy/prawo pracy). W 1993 prowadził Biuro Poselsko–Senatorskie Bogdana Borusewicza i Aliny Pienkowskiej w Kościerzynie. 1994–1998 członek Rady Miasta Kościerzyna, wiceprzewodniczący Komisji Komunalnej. Od 2010 na emeryturze.

Arkadiusz Kazański

Kościerzyna, Region Gdański

Opcje strony

do góry