Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nobis Marek

Marek Nobis, ur. 20 V 1962 w Krakowie. Absolwent Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (2003).

1981-1982 zatrudniony w Wierzbickich Zakładach Cementowo-Hutniczych Zakład Remontowo-Budowlany w Krakowie.

Od IX 1981 w „S”. 1980-1982 współpracownik podziemnego Wydawnictwa Krzyża Nowohuckiego i wydawnictwa ABC ABC „ABC”, pismo wydawane 1 X 1986 – II 1988 przez RMP w Gdańsku; podtytuł: „Pismo studentów Uniwersytetu Gdańskiego”, od nr. 5: „Pismo środowisk Uniwersytetu Gdańskiego”. w Krakowie, drukarz i kolporter.

W 1982 zatrudniony w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Więcborku, 1982-1984 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Budostal-3 Oddział w Krakowie i Siemianowicach Śl., 1984-1989 w KWK Paryż w Dąbrowie Górniczej. 1982-1989 członek struktury podziemnej Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży oraz Solidarności Walczącej, współpracownik Tajnej Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie – kolporter i kurier między Krakowem, Warszawą i Śląskiem przewożący pisma podziemne, matryce „Tygodnika Mazowsze” oraz książki m.in. wydawnictw: Krąg, NOWa, Przedświt, CDN CDN "CDN", czasopismo wydawane 1982-1989 przez „S” przy Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście; 1983-1985 z podtytułem: „Pismo Informacyjno-Społeczne NSZZ «S»”, w 1985: „Pismo Społeczno-Polityczne Portowców”, 1985-1988: „Gazeta Informacyjna Portowców”, 1988-1989: „Pismo NSZZ «S» Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście”. i Baza (współpraca m.in. z Władysławem Hrabowskim i Marią Chmielewską ze środowiska związanego z Hutą Warszawa oraz Danutą Skorenko z Katowic).

1989-1991 bezrobotny, 1991-1995 zatrudniony w Komisariacie Policji w Więcborku, 1995-2007 w KW Policji w Bydgoszczy, od 2007 w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w Krakowie.

27 IX 1983 – 28 VII 1987 rozpracowywany przez Wydz. II Dep. III MSW w ramach SOR krypt. Punkt; od 25 VII 1987 – 17 II 1990 w ramach SOR krypt. Libra.

Tomasz Gonet

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry