Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Onyszko Sławomir

Sławomir Onyszko, ur. 5 X 1961 w Lubartowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek fizyka (1991). Od 1980 student elektrotechniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od jesieni 1980 w NZS; II 1981 uczestnik strajku o rejestrację NZS, XI/XII strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI na AGH.

W 1982 współzałożyciel podziemnego pisma „Krzyk”. 1983–1985 współpracownik podziemnego pisma „Barykada”, w 1985 współorganizator pisma „Przegląd Akademicki”; współpracownik, kolporter, wspierał druk podziemnych pism: 1988–1990 „Indeks”, 1988–1990 „Gwarek”, 1988–1990 „Legion”. 1987–1990 drukarz „Biuletynu Informacyjnego Akademii Ekonomicznej”, w 1988 „Słowa”, w 1989 „Recepty”; członek redakcji ogólnokrajowego pisma NZS „Nurt”. Od V 1982 w KPN, w 1983 drukarz pisma „Niepodległość”, do 1989 kolporter „Robotnika Polskiego w Walce” i „Drogi”; w 1986 organizator i wydawca „Contry”, 1987–1989 „Informatora”, w 1989 drukarz „Strzelca”. 1982–1989 zw. z podziemną „S”, m.in. z Tajną Komisją Robotniczą Hutników HiL: drukarz ulotek, współpracownik pisma „Hutnik”. 1987–1989 drukarz ulotek Ruchu WiP. Drukował także: 1987–1989 „Myśli Nieinternowane”, 1987–1990 „Myśl Państwową”, 1988–1990 „PIK. Podziemny Informator Katowicki”, w 1989 „Szaniec” – Biuletyn Narodowej Akcji Niepodległościowej. W 1988 pomagał w druku pierwszych n-rów „Tumultu”, współpracownik „Brulionu”. Kolporter in. pism (1982–1989 „Tygodnik Mazowsze”, w 1989 „Nurt” i „Solidarność Hutników”) oraz książek. 1982–1989 współorganizator demonstracji i manifestacji rocznicowych (m.in. rocznice rejestracji NZS, 13 XII przed konsulatem ZSRS); uczestnik akcji ulotkowych i plakatowania. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1986–1989 uczestnik spotkań Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS, od 4 IV 1987 reprezentant Krakowa w prezydium KKK NZS. 1987–1989 organizator pokazów filmowych w Krakowskiej Wspólnocie Akademickiej przy kościele Księży Misjonarzy NMP z Lourdes. W V 1988 uczestnik studenckiego strajku okupacyjnego na Miasteczku Studenckim.

1992–2007 pomagał w wydawaniu „Biuletynu Informacyjnego” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, obszar Lwów. Od 1992 właściciel firmy komputerowej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), wyróżniony odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2001).

1988–1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Ren.

 

Dorota Nowok, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry