Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18061,Pawlik-Emil.html
2023-12-11, 13:34

Pawlik Emil

Emil Pawlik, ur. 29 XII 1951 w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Mechaniczny (1975).

1975-1978 nauczyciel w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, 1978-1982 inżynier w Fabryce Śrub tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w FŚ, od XI 1980 sekretarz KZ, członek Zarządu delegatury „S” w Żywcu.

14 XII 1981 współorganizator 1-dniowego strajku w FŚ; współtwórca Tajnej Komisji Koordynacyjnej „S” Regionu Żywiec, redaktor, kolporter podziemnego pisma „Drzazga”; w VIII 1982 aresztowany, w I 1983 skazany na 1,5 roku więzienia, w IV 1983 zwolniony warunkowo; zwolniony z pracy, do 1989 zatrudniany dorywczo jako pracownik fizyczny.

1989-1990 członek KO „S” Ziemi Żywieckiej. 1989-1990 dyr. Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Produkcji Pomocniczej w Żywcu; 1990-1992 burmistrz Żywca; od 1992 pracownik Grupy Żywiec SA; od 2001 członek Zarządu Międzyzakładowej Komisji Związkowej Solidarność Grupy Żywiec SA.

Rozpracowywany przez gr. V RUSW w Żywcu w ramach SOS krypt. Broda; do 8 II 1988 w ramach SOR krypt. Romanka.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Żywiec

Opcje strony