Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Plaugo Łucja Janina

Łucja Janina Plaugo, ur. 23 III 1953 w Szczecinie. Ukończyła LO w Szczecinie (1972); absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie (2007).

17 XII 1970 uczestniczka wiecu w Szczecinie; karnie przeniesiona do innego LO. 1972-1976 pomocnik magazyniera w Kombinacie Budownictwa Ogólnego w Szczecinie, w 1976 asystentka w biurze projektowym; 1977-1978 starszy referent handlowy w Przedsiębiorstwie Handlowo-Technicznym Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego; 1979 – XI 1982 samodzielny referent handlowy w Szczecińskiej Centrali Materiałów Budowlanych.

21-30 VIII 1980 uczestniczka strajku w SzCMB, przewodnicząca KS tamże, delegat do MKS w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, członek Prezydium MKS. Od IX 1980 w „S”; członek Międzyzakładowej Komisji Robotniczej „S”, kierowniczka sekretariatu przewodnicząca MKR Mariana Jurczyka, kierowniczka sekcji socjalnej; w VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK; przedstawicielka ZR w woj. komisji ds. realizacji Porozumień Sierpniowych.

W 1982 odmówiła podpisania tzw. lojalki, zwolniona z pracy; zaangażowana w podziemny ruch wydawniczy, działała poza strukturami: dostawca sprzętu i materiałów poligraficznych (z Andrzejem Kamrowskim, Władysławem Kogutem i Adolfem Szutkiewiczem), współorganizatorka kolportażu podziemnych wydawnictw (m.in. „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”, „BIS”, „Grot”, książki NOWej i Kręgu), kolporterka w SzCMB. XII 1982 – 1991 specjalista ds. zaopatrzenia w PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Szczecinie; wielokrotnie przesłuchiwana, poddawana rewizjom.

1992-1999 kierownik hurtowni, następnie dyr. sprywatyzowanej Hurtowni Instalacji Sanitarnych w Szczecinie; 1999-2003 na zasiłku dla bezrobotnych matek; od XI 2003 podinspektor w Wydz. Księgowości Urzędu Miasta Szczecina; pracownik administracji samorządowej. Od 2002 w PiS. 2003-2006 ławnik w Wydz. Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szczecinie.

29 VIII 1980 – 16 IV 1981 rozpracowywana przez Wydz. IIIA KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Magazyn; 27 III 1981 – 28 I 1983 przez Wydz. IIIA/V KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Ania.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry