Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pleszczyński Andrzej

Andrzej Pleszczyński, ur. 30 V 1955 w Lublinie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek matematyka stosowana (1979).

1980-1984 pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Lublinie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na AR, w 1981 członek Komisji Uczelnianej „S” (m.in. w komisji informacji), następnie sekretarz i członek Prezydium KU, współredaktor „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «S» Akademii Rolniczej w Lublinie”; współorganizator biblioteki wydawnictw niezależnych przy KU; XI/XII 1981 przedstawiciel AR na strajku w WSI w Radomiu.

13 XII 1981 współorganizator akcji ulotkowej na terenie Rektoratu AR. 1982-1989 redaktor naczelny podziemnego „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”, w 1982 z ramienia redakcji uczestnik spotkań RKK Lublin, członek tajnej Komisji Uczelnianej „S”. W 1982 odsunięty od prowadzenia zajęć i pozbawiony możliwości odbycia stażu doktoranckiego; 1984-1992 zatrudniony jako starszy programista w AR. W X 1988 organizator Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników AR w Lublinie.

1989-1991 przewodniczący Komisji Uczelnianej „S” na AR. W 1992 informatyk w PPH Lampex, 1992-1996 w „Gazecie Wyborczej” Oddział w Lublinie, 1996-1998 instruktor w SKT Sp. z o.o., 1999-2006 w ZETO Sp. z o.o., od 2006 w Unizeto Technologies SA Szczecin Oddział w Lublinie.

Laureat Nagrody Polcul Foundation (1989), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry