Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pluciński Tadeusz

Tadeusz Pluciński, ur. 21 IX 1925 w Zagórowie Wielkopolskim k. Ostrowa Wlkp. Ukończył Państwowe Liceum Mechaniczne w Ostrowie (1951). 1978-1980 student Politechniki Wrocławskiej, na przełomie IX/X 1980 skreślony z listy studentów (z przyczyn politycznych).

1945-1985 Pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wlkp., w 1956 przywódca protestu robotniczego w zakładzie, przewodniczący Rady Pracowniczej w ZNTK.

23 VII 1980 inicjator i przywódca strajku w ZNTK; od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ; w 1981 członek Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Ostrowie Wlkp., następnie członek Prezydium ZR Wielkopolska Południowa oraz Prezydium Sekcji Krajowej Kolejarzy „S”; IX-X 1981 uczestnik (wraz z Tadeuszem Zimorskim) strajku okupacyjnego w ZNTK we Wrocławiu.

13 XII 1981 przesłuchiwany (wraz z T. Zimorskim i Jerzym Mintą) w siedzibie SB przy ulicy Odolanowskiej w Ostrowie Wlkp. 14 XII 1981 inicjator i uczestnik akcji ukrycia i przekazania sztandaru KZ ks. Tadeuszowi Szmytowi. Po 13 XII 1981 zobowiązany do regularnego stawiania się w KM MO, poddawany stałej kontroli w miejscu pracy oraz rewizjom w domu. Jeden z liderów podziemnej „S” w Ostrowie Wlkp. (m.in. we współpracy z synami Ryszardem w Ostrowie i Zbigniewem w Gdańsku), kolporter prasy podziemnej; karany grzywną przez kolegia ds. wykroczeń; organizator pomocy dla osób represjonowanych. 1982-1984 członek Komitetu Odbudowy Pomnika Kardynała Ledóchowskiego w Ostrowie. Od 1986 na emeryturze.

W 1989 członek Prezydium Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Ostrowie Wlkp. oraz KO tamże. 1989-1990 członek Związku Emerytów i Rencistów przy ZNTK.

Do 19 III 1985 rozpracowywany przez p. V KM MO/RUSW w Ostrowie Wlkp. w ramach SOS; do 18 X 1985 przez p. V RUSW w Ostrowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Działacz.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry