Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pluciński Tadeusz

Tadeusz Pluciński, ur. 21 IX 1925 w Zagórowie Wielkopolskim k. Ostrowa Wielkopolskiego, zm. 20 IX 2016 w Kaliszu. Ukończył Państwowe Liceum Mechaniczne w Ostrowie Wielkopolskim (1951).

1945–1985 stażysta, nast. ślusarz, kierownik sekcji w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim. W VI 1956 przywódca protestu robotniczego w zakładzie, 1958–1960 przew. Rady Pracowniczej. Od 1963 do l. 90. wykładowca przepisów ruchu drogowego w Ośrodku Szkolenia Kierowców Automobilklub Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim.

W III 1968 zatrzymany za udział w manifestacji w Gdańsku.

23–24 VII 1980 przywódca strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od 9 IV 1981 KZ; X 1980 uczestnik (z Tadeuszem Zimorskim) strajku kolejarzy i pracowników ZNTK na dworcu PKP Wrocław-Nadodrze, wspierającego głodówkę kolejarzy w Lokomotywowni PKP Wrocław Główny; w 1981 członek prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy. Od 8 X 1980 członek Miejskiego, nast. Międzyzakładowego Komitetu Porozumiewawczego/od V 1981 Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Ostrowie Wielkopolskim. VI – VII delegat na I WZD Województwa Kaliskiego, od 1 VII członek prezydium ZR Wielkopolska Południowa.

13 XII 1981 przesłuchiwany (z T. Zimorskim i Jerzym Mintą); zobowiązany do regularnego stawiania się w KM MO, poddany stałej kontroli w miejscu pracy oraz rewizjom w domu. 14 XII 1981 inicjator i uczestnik ukrycia i przekazania sztandaru KZ ks. Tadeuszowi Szmytowi. 13 XII 1981 – 1984 organizator pomocy osobom represjonowanym. 1982–1984 jeden z liderów podziemnej „S” w Ostrowie Wielkopolskim (współpracował m.in. z synami: Ryszardem, działaczem podziemnej „S” w ZNTK w Ostrowie Wielkopolskim i Zbigniewem, przew. KZ w ZNTK w Gdańsku). 1982–1984 członek Komitetu Odbudowy Pomnika Kardynała Ledóchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 1982–1986 kolporter podziemnych pism, m.in.: „Biuletyn Kolejarski”, „Czas”, „Solidarność Walcząca”, „Solidarni i Niezależni”, „Obserwator Wielkopolski” oraz broszur Mały konspirator i Kłopoty z socjalizmem Leszka Nowaka. Wielokrotnie karany grzywną przez kolegia ds. wykroczeń. 1984 współautor ulotki „Biuletyn Kolejarski”, sygnowanej przez Tymczasowe Komisje Zakładowe „S” Węzła PKP w Poznaniu, ZNTK tamże i Ostrowie Wielkopolskim. 25 II 1985, po rewizji w domu, objęty śledztwem ws. „przechowywania i rozpowszechniania materiałów nawołujących do niepokojów społecznych”, 22 V 1985 śledztwo umorzono. Od 1986 na emeryturze.

W 1989 członek prezydium Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Ostrowie Wielkopolskim oraz KO tamże. 1989–1990 członek Związku Emerytów i Rencistów przy ZNTK.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2009).

1981–1985 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO w Kaliszu/p. V RUSW w Ostrowie Wielkopolskim w ramach SOR krypt. Działacz.

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry