Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pluciński Zbigniew

Zbigniew Pluciński, ur. 21 VI 1949 w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji tamże (1968).

1968–1973 ślusarz, mistrz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego tamże, 1973–1981 specjalista ds. planowania produkcji w ZNTK w Gdańsku.

VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”, przew. Komisji Porozumiewawczej ZNTK, od XII 1980 przew. KZ, od III 1981 pracownik etatowy KZ, VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, wiceprzew. Sekcji Krajowej Kolejarzy.

15–18 XII 1981 współorganizator strajku, przew. KS, po zakończeniu strajku w ukryciu, poszukiwany listem gończym przez MO, zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym. II 1983 się ujawnił.

11 VI 1983 w procesie z innymi ukrywającymi się dotychczas przywódcami strajku w ZNTK Czesławem Stachelem i Jerzym Jabłońskim skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę roku pozbawienia wolności. 29 VIII 1983 uchylenie wyroku i umorzenie postępowania karnego przez Sąd Najwyższy Izbę Wojskową w Warszawie.

1983 monter instalacji urządzeń sanitarnych i przemysłowych w Zakładach Mięsnych w Gdańsku.

III 1984 emigracja do Australii, 1984–2004 robotnik/operator w odlewni żeliwa w Adelajdzie, 2004–2008 operator tokarek komputerowych w Semmler Engineering tamże, od 2008 kurier w RED/Air Road and RED tamże.

1985–1999 prowadzący cotygodniowe audycje radiowe: wiadomości polityczne, historyczne, komentarze, ciekawostki, muzykę, itp. z Polski i świata w PBA FM tamże.

12 III 1982–12 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Zbieg.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry