Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pluskiewicz Wojciech

Wojciech Pluskiewicz, ur. 4 VIII 1957 w Gliwicach, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, Wydz. Lekarskiego (1982), doktorat (1993), habilitacja (2000), prof. zw. (2003).

X 1980 współorganizator NZS na Wydziale Lekarskim ŚAM w Zabrzu, członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS ŚAM, XI 1980–XII 1981 członek Zarządu Uczelnianego/Komisji Uczelnianej NZS ŚAM, 1980–1981 członek redakcji „Prosto z Mostu”; 16–17 II 1981 współorganizator strajku studenckiego na ŚAM ws. rejestracji NZS, członek KS, IV 1981 delegat na I KZD NZS w Krakowie, X–XII 1981 członek prezydium Komisji Uczelnianej NZS ŚAM, XI–XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ŚAM ze studentami WSI w Radomiu, członek KS.

14 XII 1981 z Jerzym Markiem wywiózł z uczelni i ukrył archiwum NZS ŚAM i powielacz. 1982–1988 współorganizator i uczestnik spotkań samokształceniowych studentów śląskich uczelni w salce przy bazylice św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach-Panewnikach. 1982–1989 kolporter podziemnych pism (m.in. „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnik Mazowsze”).

1982–1984 lekarz w ZOZ w Zabrzu z oddelegowaniem do Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu, 1984–1994 asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 tamże, 1989–1994 lekarz zespołu karetki reanimacyjnej w Oddziale Pomocy Doraźnej tamże.

Od 1994 pracownik naukowo-dydaktyczny ŚAM/Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2001 kierownik i inicjator powstania Zakładu Chorób Metabolicznych Kości w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydz. Lekarskiego ŚAM/ŚUM w Zabrzu, 2005–2012 członek Senatu ŚUM. Organizator i kierownik naukowy podyplomowych kursów szkoleniowych dla lekarzy z zakresu chorób metabolicznych kości. 2001–2005 ekspert Unii Europejskiej w V i VI Programie Ramowym w zakresie tematu „Starzejące się Społeczeństwo”, ekspert Narodowej Agencji Badań Naukowych i Agencji Badań Medycznych.

Autor ponad 100 oryginalnych publikacji w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych („Osteoporosis International”, „Bone”, „Maturitas” i inne), liczba cytacji 1640. Wielokrotnie nagradzany przez rektora uczelni i ministra zdrowia, autor pierwszego w Polsce, oryginalnego algorytmu do oceny ryzyka złamań osteoporotycznych.

Od 2005 członek założyciel Stowarzyszenia „NZS 1980”.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2020).

1982–1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Katowicach/Sek. III MUSW w Zabrzu w ramach KE krypt. Murzyn.

Tomasz Kurpierz

Region Śląsko-Dąbrowski, Zabrze, NZS

Opcje strony

do góry