Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pluta Jan

Jan Pluta, ur. 18 VII 1947 w Rudzie Śl. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową tamże (1964).

1964-1972 zatrudniony w Hucie Pokój w Rudzie Śl., 1973-1985 w Zakładzie Remontowo-Budowlanym przy Jaworznicko-Mikołowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Tychach. 1973-1985 w ZSMP.

29-30 VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie pracy; od IX 1980 w „S”,

członek Komitetu Założycielskiego, IX-XII 1980 wiceprzewodniczący, następnie członek KZ.

14 XII 1981 uczestnik wiecu w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Tychach. 14 XII 1981 – 1989 kolporter pism podziemnych: „Tygodnik Mazowsze”, „Powrót do Życia”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „WiS. Wolni i Solidarni”; uczestnik akcji ulotkowych, plakatowania i manifestacji rocznicowych; 29 IV 1985 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, zwolniony 21 VIII 1985; 13 I 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Mikołowie na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 4 lata, dozór kuratora i 150 tys. zł grzywny. 1985-1986 zatrudniony w prywatnym zakładzie Elektro-Instalacja w Mikołowie, od 1986 w KWK Lenin w Mysłowicach (obecnie KWK Mysłowice-Wesoła). 22-23 VIII 1988 członek KS w KWK Lenin, zwolniony z pracy; 11 XI 1988 uczestnik 5-dniowej głodówki w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, 16 XI 1988 rzecznik uczestników pikiety pod bramą KWK Lenin ws. zalegalizowania „S” i przyjęcia do pracy górników zwolnionych po strajkach w VIII 1988; 22 XI 1988 przywrócony do pracy w kopalni. W 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” w KWK Lenin.

W 1989 członek KO w Tychach. Od 1991 członek Chrześcijańskiego NSZZ Solidarność im. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki, współzałożyciel związku w Mysłowicach.

Do 24 XI 1986 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Tychach w ramach SOR krypt. Wieniec; do 2 XI 1988 przez p. V-2 MUSW w Mysłowicach w ramach SOR krypt. Młyn; 6 XII 1988 – 28 VIII 1989 w ramach SOR krypt. Dukt.

Stefan Sarwa

Region Śląsko-Dąbrowski, Tychy

Opcje strony

do góry