Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18182,Pluta-Czachowski-Kazimierz.html
2021-03-04, 02:14

Pluta-Czachowski Kazimierz

Kazimierz Pluta-Czachowski, ur. 11 II 1898 w Kozłowie, pow. Miechów (woj. małopolskie), zm. 5 VIII 1979 w Warszawie. 1926-1928 słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie (płk dypl. 1943).

W 1905 uczestnik strajku szkolnego. Od 1910 w tajnym skautingu, członek Zarzewia. II-VIII 1914 w Polskich Drużynach Strzeleckich, VIII 1914 – VII 1917 w I Brygadzie Legionów Polskich. W VII 1917 internowany w Szczypiornie, zwolniony jako małoletni. XII 1917 – XI 1918 z-ca komendanta Obwodu Miechów Polskiej Organizacji Wojskowej, w XI 1918 komendant Obwodu Słomniki oraz dowódca lotnych oddziałów bojowych w Podokręgu Miechów; 1918-1939 w WP, m.in. w 1921 uczestnik III powstania śląskiego, 1932-1934 szef sztabu i z-ca komendanta głównego Związku Strzeleckiego, 1936-1939 szef Oddziału Wyszkolenia w Dowództwie Korpusu Ochrony Pogranicza; we IX 1939 szef sztabu 18. Dywizji Piechoty ze składu Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew. 1939-1940 członek Organizacji Orła Białego, kierownik Wydz. Wojskowego i Walki Czynnej z siedzibą w Krakowie. 1940-1945 w ZWZ-AK, III 1940 – VII 1941 z-ca komendanta Obszaru IV Krakowsko-Śląskiego, w VII 1941 szef Oddziału V-0 Dowództwa i Łączności i z-ca szefa sztabu KG AK ds. technicznego dowodzenia i łączności, VIII-IX 1944 uczestnik Powstania Warszawskiego; X-XII 1944 więzień obozu w Pruszkowie, następnie obozów w Niemczech, skąd wrócił do kraju. I-XII 1945 aresztowany przez NKWD, następnie internowany w Kazachstanie. 1945-1949 prowadził Bazar Krajowy. W I 1949 aresztowany, poddany śledztwu, 7 XII 1953 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego Warszawa skazany na 15 lat więzienia, od IV 1954 osadzony w Centralnym Więzieniu Karnym w Rawiczu, w XI 1955 warunkowo zwolniony; w 1956 zrehabilitowany. 1967-1979 otrzymywał rentę specjalną dla zasłużonych. W l. 70. kierownik Komisji Historycznej 18. Dywizji Piechoty. 1977-1978 członek Nurtu Niepodległościowego, 1977-1979 w ROPCiO, we IX 1977 uczestnik I Spotkania Spotkania "Spotkania", podtytuł „Niezależne pismo młodych katolików”, pismo wydawane w Lublinie, okresowo także w Krakowie i Warszawie, 1977-1988. Ogólnopolskiego.

Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. 5 i 4, Krzyżem Niepodległości, 7-krotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony