Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Przeciechowska Irena

Irena Przeciechowska (z d. Łabędź-Pomirska), ur. 4 XII 1916 w majątku Gryszki na Podolu (obecnie Ukraina), zm. 9 II 1990 w Lublinie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych (1945).

W czasie studiów wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Studentów Bratnia Pomoc. Podczas II wojny światowej zw. ze środowiskiem Szarych Szeregów i AK (bez formalnego członkostwa). Od 1946 radca prawny w ZZ Pracowników Spółdzielczych w Lublinie, nast. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej tamże. Równolegle odbywała aplikację sądową, nast. adwokacką; od 1950 adwokat Okręgowej Izby Adwokackiej tamże. Jednocześnie pracowała społecznie dla Komisji Badania Zbrodni Niemieckich tamże. Od X 1951, po przebyciu wymaganej wówczas weryfikacji, praktyka adwokacka. Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło jej uprawnień do występowania przed sądami wojewódzkimi; jako jedyna kobieta w Izbie Lubelskiej była obrońcą wojskowym; podejmowała się obrony w sprawach politycznych (m.in. b. żołnierzy AK).

Od pocz. praktyki zrzeszona w Zespole Adwokackim nr 4 w Lublinie, po jego likwidacji w Zespole Adwokackim nr 1 tamże.

1980–1984 obrońca Piotra Opozdy i Piotra Szczudłowskiego, oskarżonych w zw. z wygłoszeniem przemówień podczas niezależnej manifestacji 11 XI 1980 na pl. Litewskim w Lublinie.

Po 13 XII 1981 obrońca działaczy „S” w pierwszych procesach stanu wojennego, m.in. 15 XII 1981 – 19 IX 1983 w procesie osób przewożących ulotki strajkowe RKS z WSK PZL Świdnik (Wacław Biały, Janusz Winiarski i Jan Stanisław Wójcicki), 16 XII 1981 – 15 I 1982 w procesie redaktorów „Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «S»” (Bożenna Kudelska, Wiesław Lipiec, Krzysztof Michałkiewicz, Sławomir Smyk), 17 XII 1981 – 13 II 1982 w procesie organizatorów strajku w WSK PZL Świdnik (Leszek Graniczka, Józef Kępski, Stanisław Pietruszewski), 18 II – 12 V 1982 w procesie Krzysztofa Hariasza, współinicjatora, redaktora i drukarza pierwszych numerów pisma podziemnego „Informator «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 12 III – 11 X 1982 w procesie organizatorów strajku w FSC w Lublinie (Zdzisław Barszczewski, Tadeusz Bednarski, Eugeniusz Budzyński, Wiesława Karykowska, Ryszard Koczkodaj, Józef Zaguła), nast. w procesach politycznych l. 80. w Lublinie działaczy podziemnej „S” i opozycji. Członek Zrzeszenia Prawników Polskich. Członek Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry