Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Przeciechowski Tomasz

Tomasz Przeciechowski, ur. 2 VIII 1951 w Puławach. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (1972).

Od IX 1980 w „S”; 1980–1981 współpracownik i członek grupy ekspertów MKZ/ZR Środkowo-Wschodniego, członek Komisji Interwencji przy MKZ/ZR, wykładowca Wszechnicy Związkowej, członek rady programowej niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”; współautor ordynacji wyborczej na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; członek rady programowej Ośrodka Badań Społecznych przy ZR Środkowo-Wschodniego; uczestnik Ruchu Solidarności Rodzin przy MKZ/ZR.

13 XII 1981 współorganizator RKS w Lublinie, nast. TZR. 1982–1988 obrońca działaczy podziemnej „S” z Lubelszczyzny, m.in. 27 VIII 1982 – 23 V 1983 Adama Kozaczyńskiego w procesie internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie oskarżonych o rzekome pobicie funkcjonariuszy Służby Więziennej, 24 III 1982 – 13 V 1983 internowanego Jerzego Geresza w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, 27–30 XI 1985 w procesie organizatorów podziemnego Radia „S” w Świdniku, 12–30 V 1986 w procesie Wiesława Lipko i 10 in. działaczy podziemnej „S” w Zamościu, 8–10 XII 1986 Zbigniewa Grucy z Łęcznej przed kolegium ds. wykroczeń, ukaranego przepadkiem samochodu za kolportaż wydawnictw podziemnych. W 1983 współpracował z Komitetem Helsińskim przy opracowywaniu Raportu Praw Człowieka i Obywatela w PRL. W 1984 w Szwajcarii przygotowywał świadków do zeznań przeciwko władzom PRL w procesie przed Międzynarodową Organizacją Pracy w Genewie. 1982–1983 współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Warszawie, jednocześnie bliski współpracownik ks. Mieczysława Brzozowskiego oraz o. Wacława Oszajcy w kościele powizytkowskim Matki Boskiej Zwycięskiej w Lublinie (organizator pomocy represjonowanym na Lubelszczyźnie). 1983–1989 współorganizator akcji Wakacje z Bogiem przy TZR Środkowo-Wschodniego (m.in. z Januszem Winiarskim i Alfredem Bondosem organizował obozy narciarskie dla dzieci związkowców „S”). W 1988 przygotował i prowadził (z Andrzejem Peciakiem i Dariuszem Dudkiem) sprawę rejestracji „S” Pracowników KUL przed Sądem Okręgowym w Lublinie i SN. W 1989 prowadził ostatni przed likwidacją Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk proces dot. ingerencji cenzorskich w książce Jacka Trznadla Hańba domowa, wydanej przez Wydawnictwo Test Test "Test", podtytuł: „Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ «S» Śląska Opolskiego”, wydawane w Opolu w 1981. w Lublinie. 1983–1986 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury (m.in. w 1981, 1983 i 1989).

1989–1990 sekretarz prezydium KO Województwa Lubelskiego (od 30 VI 1989 KO Lubelszczyzny), V/VI 1989 szef Biura Wyborczego. 1990–1992 delegat pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego w woj. lubelskim. 1991–1993 członek składu orzekającego w Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie. W 1991 uczestnik delegacji polskiej na konferencję państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Helsinkach (Finlandia). Od 1992 ponownie adwokat (1995–2007 członek, 2001–2004 wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie). Od 1996 sekretarz Zarządu Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego; kapitan jachtowy.

19 X 1982–11 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Mecenas.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry