Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rachwał Wiesław

Wiesław Rachwał, ur. 11 XII 1956 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Mechaniczne FAT-Ponar tamże (1981).

1974–1994 pracownik fizyczny/konserwator maszyn i urządzeń w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag tamże.

26 VIII–1 IX 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w Pafawagu. Od IX 1980 w „S”.

14–15 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Pafawagu.  II/III–IV 1982 członek I TKZ. 15 IV 1982 po rewizji domu zatrzymany, 17 IV 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, 23 VII 1982 zwolniony. 7 X 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 3 XI 1982 zwolniony. 5 XI 1982–3 II 1983 powołany do służby wojskowej w kompanii polowej wojskowego obozu specjalnego przy 4 Brygadzie Saperów WP w Gorzowie Wielkopolskim (XII 1982 uczestnik dwudniowego strajku głodowego w obronie kolegi niesłusznie aresztowanego i ukaranego za rzekome spożywanie alkoholu, nast. przesłuchiwany, od XII 1982 szkolenie na poligonie w Wędrzynie). 1982–1989 kolporter podziemnych pism „Iskra”, „Victoria”, „Orzeł Biały”, „Jutrzenka”, „Z Dnia Dzień”, „Solidarność Elwro”, „Fatamorgany”, „Region”, „Solidarność Walcząca”. 1982–1986 organizator sprzętu poligraficznego, redaktor, drukarz „Jutrzenki”. 1983–1989 członek III TKZ w PFW Pafawag, sporadycznie zbierał składki na działalność związkową. 1983–1988 prowadził nasłuchy MO (przede wszystkim Komendy Dzielnicowej MO przy ul. Jaworowej) za pomocą sprzętu radiowo-tranzystorowego otrzymanego od Tomasza Wójcika. 1984–1988 odpowiedzialny za kontakty Pafawagu z RKS Dolny Śląsk i in. zakładami we Wrocławiu (m.in. Fabryką Maszyn Rolniczych Agromet-Pilmet, Zakładami Elektronicznymi Elwro). 1985–24 IV 1988 w ramach Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „S” wiodących zakładów pracy uczestnik comiesięcznych spotkań w Krakowie-Nowej Hucie przedstawicieli zakładów z całej Polski (m.in. Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, Huta im. Lenina w Krakowie, Zakłady im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, KWK Wujek w Katowicach). 1982–1986 kilkakrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany, w jego domu rewizje, 24 IV 1988 zatrzymany w Krakowie, gdy przewoził gazetę „Orzeł Biały”, nast. ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń Kraków-Śródmieście. XII 1987–1990 członek RKW Dolny Śląsk. 1989 autor tekstów w „Jutrzence”. 1988–1990 członek Ruchu Wolnych Demokratów. 1987–1991 członek, nast. przew. Rady Pracowniczej w Pafawagu. 1987–1991 członek Wrocławskiego Klubu Samorządu Pracowniczego przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu.

12 IX 1991–1994 założyciel, przew. NSZZ „S” ’80 w Pafawagu. Od 1994 pracownik różnych zakładów we Wrocławiu (mechanik w Zakładzie Automatyki Elan, tokarz w firmie Wirek PPH Michalski Ireneusz, konserwator maszyn w firmie Wromag Sp. Jawna), obecnie mechanik remontu maszyn i urządzeń techn. w Dolnośląskiej Fabryce Maszyn Elektrycznych Sp. z o.o.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

28–30 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Grupa.

 

Mateusz Sokulski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry