Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Radzicki Andrzej

Andrzej Radzicki, ur. 11 IV 1952 w Nasielsku. Ukończył VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku (1978).

Od 1972 funkcjonariusz Komendy Miejskiej MO w Białymstoku, w 1981 sierżant, dzielnicowy II Komisariatu MO w Białymstoku.

25 V 1981 współinicjator zebrania funkcjonariuszy MO w Białymstoku, na którym poparto idee związku zawodowego milicjantów, członek grupy inicjatywnej; 27 V 1981 uczestnik zebrania w Batalionie Patrolowym KSMO w Warszawie, na którym wybrano TKZ NSZZ FMO, 9 VI 1981 uczestnik Zjazdu Delegatów Jednostek MO w Warszawie. 31 VII 1981 zwolniony ze służby. Inicjator i wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO Garnizonu Białystok. 25 IX 1981 uczestnik próby okupacji Hali Gwardii w Warszawie – akcji protestacyjnej przeciwko zawieszeniu postępowania rejestracyjnego ZZ FMO. 4 XII 1981 członek delegacji Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO na krajowe uroczystości święta Barbórki w KWK Rozbark w Bytomiu oraz rozmowy z członkami KK „S”. Do XII 1981 współpracownik MKZ, następnie ZR „S” w Białymstoku i Komisji Interwencyjnej, kolporter ulotek związkowych.

12–13 XII 1981 uczestnik strajku głodowego milicyjnych działaczy związkowych w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach; 21 I 1982 aresztowany, przewieziony do AŚ w Białymstoku; 20 V 1981 skazany (za ujawnienie ZR „S” informacji stanowiących tajemnicę służbową) przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku na 3 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę, zwolniony z aresztu i internowania. Do końca X 1982 bezrobotny. 1982–1995 zatrudniony w Okręgowym Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego Centrowet w Białymstoku.

Od 1995 na rencie. Od 1999 członek białostockiego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych.

Rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach SOR krypt. Dyktatorzy; do 26 X 1984 przez Wydz. IV WUSW w Białymstoku w ramach KE krypt. RA.

 

Wiktor Mikusiński

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry