Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Radziejowski Janusz Antoni

Janusz Antoni Radziejowski, ur. 17 I 1949 w Częstochowie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historycznego (1972), doktorat z geografii (1977).

1963–1967 w ZMS, 1967–1972 w ZSP.

III 1968 uczestnik manifestacji studenckich w Warszawie. 1977–1980 członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, przew. Komisji Geografii Stosowanej Oddziału Warszawskiego PTG, 1977–1986 pracownik naukowy Instytutu Kształtowania Środowiska w Warszawie (1982–1986 kierownik Pracowni Zagospodarowania Turystycznego), od 1978 członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od lat 60. działacz PTTK, l. 70. członek Komisji Speleologii ZG PTTK, 1988–1992 wiceprezes Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK.

IX–X 1980 członek NSZZ Pracowników Oświaty, Kultury, Nauki i Techniki, od X 1980 w „S”, wiceprzew. Komitetu Założycielskiego „S” w IKŚ, 1980–1981 wiceprzew., od I 1981 przew. KZ „S” w IKŚ. 1981–1988 przew. TKZ w IKŚ. 1981–1989 przedstawiciel IKŚ w Tajnej Komisji Koordynacyjnej Jednostek Badawczo-Rozwojowych w Warszawie, 1982–1989 członek Armenii (struktury wykonawczo-eksperckiej RKW Mazowsze) o ps. Jerzy, 1983–1989 kierownik zespołu Kwadrat koordynującego (w ramach Armenii) produkcję nadajników dla podziemnego radia. 1987–1997 pracownik Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie (1987–1997 kierownik Zakładu Ochrony Przyrody i Krajobrazu i Ośrodka Informacji o Ochronie Środowiska, 1991–1997 z-ca dyr. Instytutu).

1989–1990 członek KO w dzielnicy Wola, 1989–2000 w „S”, 1990–1996 członek PC (1994–1996 prezes Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie, 1995–1996 członek Rady Politycznej oraz członek Zarządu Głównego). 1997–1999 członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1997–2001 podsekretarz stanu, gł. konserwator przyrody w Ministerstwie Środowiska, 1998–2001 członek Zespołu ds. Negocjacji o Członkostwo Polski w UE odpowiedzialny za sprawy ochrony środowiska, 1998–2001 wiceprzew. Komitetu Wysokiego Szczebla Ministrów i Osobistości Oficjalnych Rady Zarządzającej Programu Środowiskowego ONZ (UNEP). 1998–2002 przew. Rady Fundacji Ekofundusz, od 2002 wykładowca we Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie, 2003–2005 dyr. Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2005 członek Zespołu Ewaluacyjnego ds. Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013. 2006–2011 członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej oraz członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, 2006–2010 radny (z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej), przew. Rady Miasta Podkowa Leśna, członek Stowarzyszenia Podziemnego Radia „S”, wiceprezes oraz członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich, 2003–2008 członek rady programowej czasopisma „Urbanista”, od 2009 rady programowej „Przeglądu Urbanistycznego”. 2009–2017 wykładowca zagadnień planowania przestrzennego na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska UW.

Autor projektów w zakresie gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, autor i redaktor publikacji dot. ochrony środowiska, m.in. Integracja europejska a ochrona środowiska (z G. Niesyto i J Jeziorskim, 2002), Obszary chronionej przyrody. Stan i współczesne wyzwania (2011).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry