Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Radziewicz Edward

Edward Radziewicz, ur. 22 I 1948 w Ligocie Wielkiej k. Dzierżoniowa. Ukończył Technikum Samochodowe w Szczecinie (1977).

1972-2003 pracownik Zarządu Portu Szczecin (od 1983 ZP Szczecin-Świnoujście), 1972-1976 operator sprzętu przeładunkowego, 1977-1982 brygadzista zmianowy w bazie sprzętu zmechanizowanego, 1982-1994 ponownie operator sprzętu przeładunkowego. 1978-1980 w PZPR.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Porcie, inicjator zbiórki pieniędzy dla MKS z siedzibą w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego; od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 uczestnik strajku przeciwko stanowi wojennemu w Porcie (z Tadeuszem Olczakiem), działacz zakładowej struktury podziemnej (z Michałem Achramowiczem, T. Olczakiem, Józefem Kowalczykiem). Od I 1982 współorganizator pomocy dla ofiar powodzi w Płocku. 1982-1987 współorganizator (z Zygmuntem Dziechciowskim, T. Olczakiem, Barbarą Wachowiak, Jadwigą Marszczek, Andrzejem Ziemińskim i Józefem Rymszą) podziemnego pisma portowców „CDN”, autor (ps. Lech), okresowo drukarz w swoim domu i na działce; uczestnik akcji ulotowych. 1 V 1982 uczestnik niezależnego pochodu w Szczecinie, zatrzymany w AŚ KW MO, poddany rewizji, 11 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, zwolniony 11 VI 1982. Od 1986 uczestnik spotkań działaczy opozycji w kościele św. Stanisława Boboli w Szczecinie. W 1987 członek jawnego Komitetu Założycielskiego „S” w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście, którego wniosek o rejestrację złożony w Sądzie Wojewódzkim został odrzucony. 17 VIII – 3 IX 1988 uczestnik strajku w Porcie, przewodniczący MKS. IX 1988 – 1989 przewodniczący jawnego MKO „S” Pomorza Zachodniego; członek KKW „S”, następnie członek Prezydium odpowiedzialny za odtworzenie struktur „S”. W 1988 sygnatariusz (ze Stanisławem Możejką) petycji do Rzecznika Praw Obywatelskich PRL ws. pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjno-prawnej gen. Wojciecha Jaruzelskiego i członków WRON za wprowadzenie stanu wojennego.

Od 18 XII 1988 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie; w 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, w podzespole ds. związków zawodowych; od 20 III 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorza Zachodniego, 1989-1990 delegat na WZD Regionu Pomorze Zachodnie, przewodniczący ZR (zrezygnował z funkcji). 1994-1999 prezes Spółki Doker-Port w Porcie Szczecińskim, 2000-2001 Spółki Drobnica Port Szczecin, 2001-2002 współpracownik Zarządu Portu w oparciu o umowy zlecenia, od 2003 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Do 29 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Szczecinie w ramach KE krypt. Doker.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry