Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rogala Artur

Artur Rogala, ur. 27 VIII 1964 w Chmielniku. 1983-1985 student biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 1985 student teologii w Studium Teologicznym dla Świeckich przy Kurii Diecezjalnej w Kielcach, absolwent Medycznego Studium Zawodowego, Wydz. Fizjoterapii w Busku-Zdroju (1987).

W 1979 kolporter ulotek w Chmielniku, w 1980 współorganizator (z Wojciechem Drelicharzem) akcji plakatowych w LO im. Adolfa Dygasińskiego tamże.

1980-1981 kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Robotnika”, „Aktualności”, „Gońca Małopolskiego”.

Po 13 XII 1981 uczestnik zrywania plakatów, tablic, obwieszczeń reżimowych; 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „CDN Głosu Wolnego Robotnika”, „KOS”, „A Capelli”, „PWA”, „Tygodnika Mazowsze”, „Hutnika”, „Promienistych”, książek, ulotek; uczestnik akcji plakatowych m.in. w Busku-Zdroju, Kielcach, Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Lublinie, na Śląsku, demonstracji patriotycznych i rocznicowych 3 V, 11 XI, 13 XII, 31 VIII; drukarz (m.in. w akademiku Merkury w Krakowie) ulotek oraz ''Słownika gwary więziennej'', organizator biblioteki wydawnictw niezależnych w Busku-Zdroju, Chmielniku, Kielcach, Dąbrowie Górniczej. Od 1983 członek podziemnych struktur NZS UŚ w Katowicach, współpracownik KPN; w 1985 odmówił służby wojskowej, następnie ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za odesłanie ministrowi obrony książeczki wojskowej; od 1985 uczestnik Ruchu WiP, współorganizator demonstracji, happeningów, pikiet, akcji ekologicznych, protestów przeciwko stacjonowaniu wojsk sowieckich (we współpracy m.in. z Radosławem Hugetem, Mieczysławem Pyzio, Wojciechem Jaroniem, Markiem Bikiem, Janem Rojkiem, Mirosławem Molińskim); wielokrotnie zatrzymywany m.in. w Busku-Zdroju, Warszawie, Krakowie, Częstochowie, na Śląsku, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń, rewizje w mieszkaniach. Od 1986 współpracownik Solidarności Walczącej. 1986-1987 fizjoterapeuta, instruktor gimnastyki leczniczej w szpitalach w Chmielniku, Busku-Zdroju (zwolniony dyscyplinarnie za działalność opozycyjną), w Górniczym Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich (poddawany szykanom przez SB, następnie w ukryciu), w 1987 pracownik Zakładów Koksowniczych Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. W XI 1987 zatrzymany podczas zdzierania plakatów ws. referendum w Busku-Zdroju, następnie ciężko pobity (uraz czaszki); od 1988 współpracownik Pomarańczowej Alternatywy. 1988-1990 fizjoterapeuta, instruktor gimnastyki leczniczej w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (wojskowa służba zastępcza, organizator reaktywowania „S” za co karnie przeniesiony do Krakowa), Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Ciężko Upośledzonych w Krakowie, Państwowym Domu Pomocy Społecznej przy Klinice Geriatrii Akademii Medycznej tamże. 27 VII – 2 VIII 1988 współorganizator IV Zlotu Młodzieży Kontrowersyjnej Hyde Park ʼ88 w Białogórze; 25-28 VIII 1988 współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach (publicznie spalił swą książeczkę wojskową zwróconą przez WKU); 28-29 VIII 1988 uczestnik demonstracji, nast. strajku w Hucie Stalowa Wola (z Ryszardem Młynarczykiem, Mirosławem Szymańskim i Ewą Hrybacz), nawoływał na wydziałach do przyłączenia się do strajku, współorganizator pomocy strajkującym; 1988-1989 współorganizator bojkotu studium wojskowego Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz okupacji studium wojskowego Uniwersytetu Jagiellońskiego; w 1989 uczestnik demonstracji przeciwko Okrągłemu Stołowi, w III 1989 głodówki w Katowicach w obronie więźniów politycznych w Czechosłowacji (m.in. Vaclawa Havla), następnie zatrzymany i pobity (złamanie ręki) w czasie przesłuchania; we IX 1989 organizator protestu i głodówki pod Sejmem za abolicją dla dezerterów z jednostek wojskowych, poprawy warunków odbywania służby zastępczej, nowelizacją ustawy o tej służbie; w X 1989 uczestnik okupacji i przejęcia lokalu ZSMP w Krakowie, następnie współorganizator Stowarzyszenia 5x5.

W I 1990 uczestnik okupacji KK PZPR w Krakowie; w 1990 współorganizator Stowarzyszenia Przyjaciół Ruchu Wolność i Pokój. Po 1990 organizator akcji społecznych i ekologicznych (m.in. w ramach Federacji Zielonych i Ruchu Rodaków), np. przeciwko zabudowie krakowskich Błoń, zmianie nazwy Góra Kościuszki w Australii (m.in. z Julianem Krokiem i Mirosławem Rymarem), okupacji krakowskiego kuratorium, członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Zagospodarowania Odpadów 3R, wolontariusz Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, Polskiej Akcji Humanitarnej, Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie, organizator wykładów dla organizacji pozarządowych w ramach programu USAID dla Europy Wschodniej, wykładowca. Od 1991 własna działalność gospodarcza, m.in. wydawnicza, szkoleniowa, doradztwo prawno-podatkowe, consulting. 1991-1993 w KLD, członek Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie (wystąpił z partii w proteście przeciwko odejściu od założeń programowych), 1993-1997 członek Klubu Politycznego im. Józefa Mackiewicza, 1994-1999 współorganizator Ligi Republikańskiej w Krakowie; od 1994 uczestnik akcji na rzecz Czeczeni, m.in. współorganizator konwojów z pomocą humanitarną, organizator pomocy prawnej i medycznej dla uchodźców z Kaukazu, 1997-1998 uczestnik inicjatywy Przyjaciele Porwanych, zmierzającej do uwolnienia porwanych w Czeczenii pięciu Polaków; 1995-1997 w ROP w Krakowie; w 1999 pomysłodawca, współorganizator oraz wiceprezes, prezes Stowarzyszenia Katon w Krakowie (inicjator, współorganizator projektu Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw); 1999-2000 doradca prezesa Arka-Invesco (Amvescap) w Warszawie, manager sprzedaży w FMG International S.A. w Warszawie; w 2001 członek Komitetu Założycielskiego PiS; 2003-2007 prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gmin i Regionów Feniks w Krakowie; 2006-2008 doradca wojewody małopolskiego, pełnomocnik wojewody ds. inwestycji gospodarczych; 21 III 2006 współorganizator z upoważnienia Polonii Amerykańskiej i Australijskiej (z Ryszardem Majdzikiem i Małgorzatą Mamajko) Grupy Polonia bez Agentów działającej na rzecz lustracji środowisk polonijnych; od 2006 członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu; od 2006 członek Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie; w 2010 asystent akredytowany w Parlamencie Europejskim; od 2010 pomysłodawca i organizator spółdzielni Kooperatywa Konsumentów Własny Rynek w Krakowie.

Sławomir Chmura

Region Świętokrzyski, Chmielnik

Opcje strony

do góry