Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18381,Rojek-Roman.html
2023-09-27, 06:44

Rojek Roman

Roman Rojek, ur. 16 VI 1939 w Jarosławiu (woj. podkarpackie). Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczny (1963). Absolwent studiów podyplomowych na PŚl, Wydz. Inżynierii i Ochrony Środowiska (1976).

W 1956 uczestnik licznych wieców i solidarnościowego marszu milczenia w Gliwicach w poparciu dla walczących Węgrów. 1957-1963 w ZSP (członek Rady Wydziałowej ds. Nauki Wydz. Mechanicznego, przewodniczący Rady Wydziałowej, sekretarz Rady Uczelnianej PŚl w Gliwicach). 1963-1965 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Montażowych Przemysłu Chemicznego Montochem w Gliwicach, 1965-1969 w Zakładach Mechanicznych Łabędy (obecnie Bumar-Łabędy) w Gliwicach, 1970-1976 starszy projektant w Biurze Projektów Przemysłu Koksochemicznego Koksoprojekt w Zabrzu, 1976-1978 kierownik zespołu projektowego w Biurze Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych Hutmaszprojekt w Katowicach, Oddział w Zabrzu, 1978-1985 ponownie w BPPK Koksoprojekt, równolegle 1984-1985 konsultant w BP Hydrosan w Gliwicach; 1982 wpisany na listę rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. 1963-1980 członek ZZ Chemików, 1970-1980 przewodniczący koła wydziałowego w ZM Łabędy.

Od IX 1980 w „S”. W VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Po 13 XII 1981 członek MKOS w Zabrzu; współpracownik redakcji i kolporter pisma „Bibuła” oraz prasy podziemnej wśród pracowników Koksoprojektu i okolicznych zakładów pracy. 20 V 1982, po rewizji w mieszkaniu, zatrzymany, przewieziony do KM MO w Gliwicach, 21 V 1982 do AŚ w KW MO w Katowicach, od 25 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach; od 12 X 1982 przebywał w szpitalu w Lesku; 20 X 1982 zwolniony. 30 XI 1982 wezwany na przesłuchanie do KW MO w Katowicach, zatrzymany, aresztowany w AŚ KW MO; w połowie XII 1982 przeniesiony do AŚ w Katowicach; 6 II 1983 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i 30 tys.zł grzywny. 1983-1986 zaangażowany w pomoc rodzinom więzionych. W 1985 uczestnik akcji liczenia głosów podczas wyborów parlamentarnych. 1985-1987 na kontrakcie w Algierii; zatrudniony w Kombinacie Metalurgicznym Sider w Annabie, następnie doradca dyr. w Przedsiębiorstwie Budowlanym Ecotec w Algierze. 1987-1990 dyr. Oddziału Katowickiego Wielobranżowego Towarzystwa Techniczno-Produkcyjnego Flamal SA w Warszawie.

W V 1990 wyjechał z rodziną do Niemiec; do 1993 na zasiłku, odbywał szkolenia językowe i zawodowe. 1993-1995 zatrudniony w firmie handlowej Atlantis Przedstawicielstwo Producentów Zagranicznych w Bad Homburg, 1993-1998 doradca personalny w Moog Consult w Strasburgu z siedzibą w Niemczech, 1997-1998 inżynier konstruktor w Ingenieurbuero Seiler w Muelheim, od IX 1998 właściciel biura projektowo-konstrukcyjnego, od 2004 biura doradztwa gospodarczego i inżynieryjnego w Bad Homburg. Od I 2010 członek ZWPOSW w Katowicach.

Odznaczony Medalem Solidarności (1996).

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Zabrze

Opcje strony