Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Romański Jarosław Antoni

Jarosław Antoni Romański, ur. 5 VII 1961 w Gorzowie Wlkp. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną tamże (1979); instalator sanitarny.

IX 1979 – X 1982 pracownik Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Silwana w Gorzowie Wlkp., 1984-1985 WSS Społem. Od 1978 kolporter wydawnictw niezależnych; zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Akademickiego w Gorzowie Wlkp., współpracownik RMP.

W VIII 1980 dwukrotnie uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Od IX 1980 w „S”, uczestnik spotkania założycielskiego MKZ w Gorzowie Wlkp., oddelegowany z ZPJ Silwana do działalności związkowej; kolporter, drukarz wydawnictw niezależnych.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wawrowie k. Gorzowa Wlkp., Głogowie, Ostrowie Wlkp. i Gębarzewie, 23 VII 1982 zwolniony. Uczestnik demonstracji 31 VIII 1982 w Gorzowie Wlkp., 1 IX 1982 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Gorzowie Wlkp., następnie w AŚ w Międzyrzeczu, 24 IX 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na 3,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Rawiczu; zwolniony z pracy; w IV 1983 warunkowo zwolniony na mocy uchwały Rady Państwa. Przez kilka miesięcy zatrudniony przy budowie kościoła przy ul. Żeromskiego w Gorzowie Wlkp. Kolporter wydawnictw podziemnych i emigracyjnych; współpracownik m.in. Ruchu Młodzieży Niezależnej.

I 1986 – 1991 na emigracji w Kanadzie, po powrocie do Polski własna działalność gospodarcza we współpracy z firmami z Białorusi, Gruzji, Rosji; do 2002 przebywał głównie na Białorusi.

 

Grażyna Pytlak

Gorzów Wielkopolski, Region Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry