Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Romański Jan

Jan Romański, ur. 4 VI 1950 w Gdańsku. Ukończył Technikum Górniczego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Sosnowcu (1974).

1967-1974 zatrudniony w KWK Generał Zawadzki w Dąbrowie Górniczej, 1969-1971 zasadnicza służba wojskowa, 1974-1998 pracownik Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Katowicach. 1966-1969 mistrz Polski w zapasach. W XII 1970 w czasie służby wojskowej w jednostce w Mierzęcicach uczestnik protestu przeciwko odcięciu żołnierzy od informacji o sytuacji w kraju (uniemożliwiono im korzystanie z radia i telewizji); służbę wojskową przedłużono o 102 dni.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Oddziałowej (Oddział Głębienia i Zbrojenia Szybów) w PRG; w VII 1981 delegat na I WZD Województwa Katowickiego.

13-14 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Staszic w Katowicach (PRG wykonywało prace na terenie kopalni); 1983-1989 współpracownik prasy podziemnej, udostępniał mieszkanie w Sosnowcu na drukarnię oraz punkt kolportażu pism „Cios”, „Zrąb”, „Kilof”, „Solidarność Olkuska”, „Wytrwamy i Zwyciężymy”, 1984-1988 kurier w sieci kolportażu obejmującej Śląsk, Warszawę i Trójmiasto; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez MO w Sosnowcu, Katowicach, Piekarach Śl., na terenie KWK Staszic, w Gdańsku i Sopocie, przeszukania mieszkania; w 1984 i 1986 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny; IX 1988 – VII 1989 przewodniczący Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” w PRG.

1989-1991 członek KO w Sosnowcu, pełnomocnik KO w Komisji Wyborczej tamże. VII 1989 – 1995 wiceprzewodniczący KZ „S” w PRG, 1995-2002 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w PRG; 1989-2002 członek Sekcji Krajowej „S” Górnictwa Węgla Kamiennego; 1989-2002 delegat na WZD, 1990-1994 na KZD. Od 1998 na emeryturze. Od III 2002 członek Koła Emerytów i Rencistów przy KZ „S” KWK Wesoła (od 2007 KWK Mysłowice-Wesoła). 1990-2001 w PC; 2001-2004 w PiS, współzałożyciel partii w Zagłębiu Dąbrowskim.

Wyróżniony m.in. Medalem Solidarności KWK Wesoła (2005).

28 II 1984 – 22 IX 1989 rozpracowywany przez p. V-2 MUSW w Sosnowcu w ramach SOS krypt. Garbus.

Halina Żwirska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry