Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rozwadowska Anna

Anna Rozwadowska, ur. 2 V 1932 w Neapolu (Włochy), zm. 2 III 2014 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1961).

1943–1944 w Szarych Szeregach, łączniczka w powstaniu warszawskim. 1951 członek tajnej organizacji Związek Narodu Polskiego, 26 V 1951 aresztowana, 31 I 1952 skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 15 lat pozbawienia wolności, osadzona w więzieniach w Inowrocławiu i Fordonie, 27 XI 1955 zwolniona na skutek rewizji nadzwyczajnej.

1949 referent biura ds. młodzieży Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Warszawie, 1950 sekretarka w Poradni Wychowawczo-Pedagogicznej tamże, 1956–1959 pracownik Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg tamże, 1959–1963 referent prawna/radca prawny Państwowych Domów Towarowych Wola, 1963–1984 radca prawny Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W 1970 w kontakcie z konspiracyjną organizacją Ruch.

Od IX 1980 w „S”; przew. KZ.

Po 13 XII 1981 organizator pracy redakcji i redaktorka, organizatorka zaplecza technicznego i kolportażu podziemnego pisma „Wiadomości” oraz organizatorka pracy redakcji i redaktorka podziemnego pisma „Głos”. 29 I 1984 aresztowana, osadzona w AŚ w Warszawie-Mokotowie, 25 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii. 1984 zwolniona z pracy, od 1984 radca prawny w warszawskich firmach i instytucjach.

1989–1992 w ZChN, członek Rady Naczelnej. 1990–1993 z-ca burmistrza Dzielnicy Żoliborz.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

17 X 1950 zarejestrowana przez Wydz. IV Dep. V MBP jako informator ps. Wanda, nie informowała o prowadzonej działalności konspiracyjnej; 26 XI 1955 – I 1979 zarejestrowana ponownie przez Wydz. IV Dep. III KdsBP/MSW, 19 XI 1981 – I 1984 przez Wydz. V/IX Dep. III MSW jako TW ps. Wanda, wyrejestrowana po wykryciu działalności opozycyjnej i odmowie współpracy.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry