Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rumpf Jan

Jan Rumpf, ur. 8 IV 1951 w Lądku-Zdroju, zm. 19 VIII 1997 w Altötting w Bawarii (Niemcy). Ukończył SP w Bytomiu (1965).

1965-1967 zatrudniony w Pracowni Geodezyjno-Pomiarowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach, 1967-1973 kolejno: pracownik magazynowy w Katowickim Zarządzie Aptek, maszynista sceny w Telewizji Katowice, robotnik w Centrali Rybnej w Bytomiu; 1973-1979 w Przedsiębiorstwie Miernictwa Górniczego w Bytomiu, 1979-1982 w KWK Rozbark tamże. 1973-1979 w ZMS, następnie w ZSMP.

Od IX 1980 w „S”. Współredaktor (ze Stanisławem Piątkiem) niezależnego pisma „Wróbelek”, drukowanego na powielaczu zakładowym w siedzibie KZ „S” w kopalni. Delegat oddziału GR-6 w wyborach zakładowych „S”, od I 1981 sekretarz KZ „S” w KWK Rozbark, oddelegowany do pracy związkowej; odpowiedzialny za prowadzenie radiowęzła; kolporter pism i ulotek na terenie zakładów pracy (we współpracy z Waldemarem Żurawickim). 25 IX 1981 brał czynny udział w proteście w Hali Gwardii w Warszawie po odmowie rejestracji ZZ Funkcjonariuszy MO.

13 XII 1981 przebywał w kościele Świętego Krzyża w Bytomiu; współorganizator i członek MKS Bytom. 14 XII 1981 współorganizator 5-godzinnego strajku w Cechowni KWK Rozbark, członek KS odpowiedzialny za zakładowy radiowęzeł, zatrzymany razem z W. Żurawickim, przewieziony do KM MO w Bytomiu; aresztowany, od 29 XII 1981 przetrzymywany w AŚ w Bytomiu, 10 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 2 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych za kontynuowanie działalności związkowej, 22 II 1982 podczas II rozprawy na 4 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych za druk i kolportaż ulotek nawołujących do strajku, 18 VI 1982 skazany na karę łączną 4 lat więzienia i 3 lat pozbawienia praw publicznych, następnie przez ok. 1 mies. przetrzymywany w AŚ przy KW MO w Katowicach, od III 1982 osadzony w ZK w Raciborzu, następnie w Strzelcach Opolskich, od IX 1982 na 10-mies. przerwie w odbywaniu kary z powodu trudnej sytuacji rodzinnej; zwolniony w czasie przerwy na mocy amnestii w VII 1983; zwolniony z pracy. Pozostawał bez zatrudnienia, korzystał z pomocy Kościoła, parafii w Krasiczynie i Bytomiu.

Od 23 XI 1983 na emigracji w RFN. Przez 8 mies. nauka języka, przez kolejny rok na zasiłku. 1985-1992 zatrudniony w firmie budowlanej, nast. w zakładzie metalurgicznym, 1992-1997 na zasiłku dla bezrobotnych.

Halina Żwirska

Bytom, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry