Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rulewski Jan

Jan Rulewski, ur. 18 IV 1944 w Bydgoszczy. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej (od 2006 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy (1974).

1963-1965 student Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, za protest przeciwko próbie relegowania w związku z odmową udziału w wyborach do rad narodowych i Sejmu PRL aresztowany, umieszczony w szpitalu dla psychicznie chorych i poddany przymusowym badaniom, podjął głodówkę, po 4 dniach zwolniony. Relegowany ze studiów w V 1965 za „szerzenie wrogiej propagandy”; powołany do wojska (jednostki karnej) nie stawił się, przez krótki czas w ukryciu, podjął próbę ucieczki na Zachód, 15 VIII 1965 ujęty na terenie Czechosłowacji, po 3-mies. pobycie w areszcie deportowany do Polski, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, w III 1966 wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazany na 5 lat więzienia za dezercję, osadzony w ZK w Stargardzie Szczecińskim, zwolniony w VII 1969 na mocy amnestii. 1970-1974 pracownik Zakładów Rowerowych Romet w Bydgoszczy, 1974-1980 specjalista konstruktor w Ośrodku Rozwojowo-Badawczym Rometu. 1974-1980 przewodniczący Rady Zakładów ZZ Metalurgów tamże. W VIII 1980 Rada Zakładowa ZZM Rometu (pod jego przewodnictwem) wezwała oficjalne związki zawodowe do poparcia postulatów strajkujących robotników Wybrzeża, 25 VIII zatrzymany, nast. dnia po interwencji załogi Rometu zwolniony.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący MKZ w Bydgoszczy, członek KKP, od II 1981 członek Prezydium KKP; 19 III 1981 pobity (z Mariuszem Łabentowiczem i Michałem Bartoszcze) w toku sesji WRN w Bydgoszczy przez funkcjonariuszy MO – incydent ten postawił w stan gotowości strajkowej cały kraj (kryzys bydgoski). W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, przewodniczący ZR, od VIII 1981 przewodniczący Komisji ds. Żywności z ramienia KKP, delegat na I KZD, członek KK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku i Warszawie-Białołęce, 19 XII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, uczestnik głodówek, w tym 21-dniowej, m.in. o status więźnia politycznego i przeciw osadzaniu więźniów politycznych w jednej celi z kryminalnymi, zwolniony w VIII 1984 na mocy amnestii (sprawa uwolnienia „jedenastki”). 1984-1985 konstruktor w Romecie w Kowalewie Wlkp., w VI 1985 organizator strajku tamże, zwolniony z pracy, 1985-1990 taksówkarz. W IV 1987 współzałożyciel Grupy Roboczej KK domagającej się zwołania KK w składzie z 1981. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom.

8 IX 1988 współorganizator Rady Organizacyjnej Regionu Bydgoskiego, 18 IV 1989 współorganizator i przewodniczący Tymczasowego ZR Bydgoskiego, w XII 1989 delegat na II WZD Regionu Bydgoskiego, od XII 1989 przewodniczący ZR. 1991-2001 poseł RP z listy „S”, następnie UD i UW, w Komisji Polityki Społecznej, Komisji Nadzwyczajnej ds. Kodeksu Pracy. 1994-2002 członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie. Od 2001 własna działalność gospodarcza. Od 2007 senator RP z listy PO.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1980-1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Inspektorat 2 KW MO/WUSW w Bydgoszczy w ramach SOS/SOR krypt. Janek.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry