Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rukat Adam

Adam Rukat, ur. 13 VII 1953 w Dzierżoniowie. Ukończył Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Ciechanowie (1975), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, Wydz. Pedagogiki i Psychologii (1986).

1975 inspektor kulturalno-oświatowy w Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, 1976–1987 p.o. kierownik sekcji metodycznej Oddziału Oświaty Zdrowotnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.

Od VIII 1980 w „S”, IX 1980 współzałożyciel (m.in. z Mirosławem Lipskim) KZ „S” w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, od I 1981 uczestnik Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej tamże, od 18 III 1981 przew. Oddziału „S” Region Mazowsze tamże, uczestnik akcji interwencyjnej na terenie niektórych zakładów z terenu oddziału „S” (m.in. w szpitalu, Spółdzielni Transportu Wiejskiego, mleczarni), od IX 1981 etatowy pracownik Regionu Mazowsze. 1981 organizator pozyskania od naczelnika miasta Antoniego Świderka powielacza spirytusowego na potrzeby wydawanego przez oddział „Biuletynu Informacyjnego” „S”, członek jego redakcji.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, ok. 16 XII 1981 ujawnił się w miejscowej komendzie MO, przesłuchiwany, nieskutecznie nakłaniany do podpisania deklaracji lojalności. XII 1981–II 1982 uczestnik spotkań opozycyjnych u ks. Stanisława Gadomskiego, współorganizator pomocy materialnej dla rodzin internowanych, gł. w Ostrowi Mazowieckiej.

18 V 1982 zatrzymany w areszcie przy KP MO tamże, nast. przewieziony do aresztu przy dworcu kolejowym oraz KW MO w Ostrołęce, 21 V 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Kwidzynie, 24 VII 1982 zwolniony. 7 XI 1982 współorganizator i uczestnik poświęcenia sztandaru „S” Oddziału w Ostrowi Mazowieckiej (ojciec chrzestny sztandaru).

1982–1989 współpracownik ostrowskiej, łomżyńskiej i ostrołęckiej „S” (m.in. w Łomży szkolenie komputerowe z Januszem Domańskim, Grzegorzem Kutermankiewiczem, współpraca przy produkcji wędlin z przeznaczaniem funduszy na działalność opozycyjną). W l. 80 uczestnik szkoleń opozycyjnych w klasztorze w pobliżu Warszawy (wśród wykładowców m.in. prof. Adam Strzembosz i mec. Jerzy Andrzejewski), kolporter pism, nielegalnej literatury i ulotek (otrzymywanych m.in. od J. Domańskiego, Bogdana Jamiołkowskiego, przekazywanych przez kurierów bądź poprzez skrzynki kontaktowe), m.in. na terenie Małkini, Ostrowi Mazowieckiej, w lesie w okolicach Lubotynia (skrzynkę obsługiwał B. Jamiołkowski), VI 1984 powielanie ulotek metodą fotograficzną, II 1985 na terenie Ostrowi Mazowieckiej kolporter zdjęć z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki (do ich przygotowania korzystał nielegalnie z ciemni służbowej w WSSE).

W l. 80 współorganizator (m.in. z Tadeuszem Tyszką) wyjazdów autokarowych z Ostrowi Mazowieckiej na pielgrzymki świata pracy do Częstochowy. 22 VI 1984 uczestnik akcji poparcia dla ks. S. Gadomskiego w czasie jego sprawy przed kolegium ds. wykroczeń w Ostrowi Mazowieckiej, VI–X 1987 w czasie pobytu zarobkowego w Norwegii u Zbigniewa Tyszki przerzut do Polski wydawnictw emigracyjnych. IX–X 1988 i I poł. 1989 praca zarobkowa w RFN, 6 II 1989 w mieszkaniu Józefa Wysockiego uczestnik spotkania (z udziałem tegoż oraz B. Jamiołkowskiego, M. Lipskiego) zakończonego apelem do Komisji Zakładowych „S” o wznowienie statutowej działalności związku. IV/V 1989 przew. KO w Ostrowi Mazowieckiej, V/VI 1989 organizator spotkań przedwyborczych tamże, Małkini (m.in. Aleksandra Małachowskiego, Zbigniewa Wilka). 4 VI 1989 członek komisji wyborczej w przedszkolu nr 5 w Ostrowi Mazowieckiej. XI 1989–II 1990 pedagog w Poradni Wychowawczo-Zawodowej tamże.

XII 1989 po przedstawieniu sprawozdania z działalności oddziału na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym rezygnacja z aktywności związkowej. III 1990–VI 1990 naczelnik miasta Ostrów Mazowiecka z ramienia KO, VI 1990–1994 burmistrz miasta jako kandydat „S”, 1994–1997 dyr., od 1995 prezes zarządu w ENO-INWEST Sp. z o.o. w Ostrowi Maz., 1997–2000 członek zarządu w NOTI-INVEST Sp. z o.o. w Warszawie, 2000–2002 prezes zarządu w Ostrowskiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej, 2003–2004 komendant straży miejskiej w Urzędzie Miasta tamże, 2004–2011 prezes zarządu w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., 2011–2013 bezrobotny, od 2013 własna działalność gospodarcza, od 2018 na emeryturze.

1991–1994 prezes zarządu Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska, 1997–2000 członek AWS, 2008–ok. 2017 PO.

4 VI 1984–21 VII 1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Ostrołęce w ramach SOR krypt. Skryci; 18 IX 1985–7 IX 1989 przez RUSW w Ostrowi Mazowieckiej/Wydz. III WUSW w Ostrołęce w ramach KE krypt. Kierownik.

Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Ostrów Mazowiecka

Opcje strony

do góry