Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18473,Rydelin-Eugeniusz.html
2023-06-07, 10:37

Rydelin Eugeniusz

Eugeniusz Rydelin, ur. 9 III 1953 w Kwiatkowie k. Przasnysza. Ukończył ZSZ w Jastrowiu (1972).

1971-1972 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów Jastrobet w Jastrowiu, 1974-1975 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Budostal–4 w Dąbrowie Górniczej – Zakład Budowy Kompleksu Walcowni w Hucie Katowice, 1976-1982 w Kombinacie Budownictwa Ogólnego Zagłębie w Sosnowcu, 1979-1980 instruktor praktycznej nauki zawodu w ZSZ i Technikum Budowlanym w Sosnowcu. 1978-1980 kolporter w miejscu pracy antykomunistycznych ulotek (m.in. o działalności Kazimierza Świtonia, Jacka Kuronia). 12 II 1979 po rewizji w domu zatrzymany, przewieziony do KM MO w Będzinie, po przesłuchaniu zwolniony, następnie kilka razy w miesiącu wzywany na przesłuchania.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w KBO w Dąbrowie Górniczej; kolporter biuletynu KZ „Oko”. Od I 1981 w KPN, członek Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN w Katowicach. W 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od X 1981 wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Sosnowcu, szef grupy interwencyjno-prawnej, organizator zaplecza drukarskiego dla pism MKK: „Nowego Nurtu”, „Pełnym Głosem”, „Informatora Związkowego” i „Nowych Dróg”. 27 X 1981 współorganizator akcji protestacyjnej w obronie Wojciecha Figla przed budynkiem Sądu Rejonowego w Sosnowcu, 28 X 1981 organizator kilkugodzinnego strajku solidarnościowego z załogą KWK Sosnowiec.

13 XII 1981 rewizja w domu; 13–14 XII 1981 współorganizator strajku w biurowcu i bazie transportowej KBO, przewodniczący KS; 14 XII 1981 zatrzymany, przetrzymywany do KM MO w Sosnowcu i Katowicach, 31 XII 1981 aresztowany, przewieziony do AŚ w Katowicach, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Raciborzu i Strzelcach Opolskich; zwolniony z pracy; 13 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach na 1,5 roku więzienia, po odwołaniu prokuratora i rewizji wniesionej przez obrońców 5 V 1982 Sąd Najwyższy uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, 30 XII 1982 Sąd Wojewódzki w Katowicach zwiększył wyrok do 2,5 roku więzienia, osadzony w AŚ w Gliwicach, ZK we Wrocławiu i Strzelinie, 8 VI 1983 wniósł odwołanie, 9 VI 1983 zwolniony. 20 IX 1983 wezwany do RUSW w Sosnowcu, po odmowie wyjazdu z Polski skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 60 dni aresztu (z zamianą na grzywnę), ponownie przewieziony do RUSW w Sosnowcu, następnie osadzony w AŚ tamże, 30 IX 1983 zwolniony po wpłaceniu grzywny. W 1983 zwolniony z pracy. 30 VIII 1985 uczestnik (wraz z Grzegorzem Maderskim) akcji zakupu i przewozu sprzętu poligraficznego z Żor do Katowic. W 1983 przez 2 tyg. zatrudniony w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt w Sosnowcu, IX 1984 – 1987 betoniarz w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej – Zakład Remontowo-Budowlany w Truskolasach, 1987-1990 zbrojarz w RSP we Włynicach k. Radomska.

W 1991 pracownik Wydz. ds. Współpracy z Organizacjami Politycznymi w ZR Śląsko-Dąbrowskiego „S”. Od 1991 w PC, członek Zarządu Wojewódzkiego, 1993-1995 koordynator na Zagłębie, przewodniczący Komisji ds. Prokuratury; delegat na Wojewódzki Zjazd i II Kongres PC w Warszawie.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Sosnowiec

Opcje strony