Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sarnicki Radosław

Radosław Sarnicki (obecnie: Costa-Sarnicki Radek), ur. 4 IV 1963 w Lublinie. Ukończył II LO w Zamościu (1983). Absolwent Lakehead University Thunder Bay (Kanada) Honours Bachelor of Commerce (1996) oraz University of Manitoba w Winnipeg (Kanada) – Master of Accountancy (1998).

Od VII 1981, jako uczeń klasy maturalnej, przywódca młodzieżowej grupy KPN, działającej w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. W 1981 współorganizator (w ramach KPN) obchodów 11 XI w kościele Świętego Krzyża w Zamościu (przemarsz w biało-czerwonych opaskach, z pochodniami). 12 XI 1981 zatrzymany w czasie lekcji; po protestach uczniów i nauczycieli II LO (zapowiedź okupacji szkoły), zwolniony po przesłuchaniu. Rozpoczęte śledztwo przerwane wprowadzeniem stanu wojennego.

15 XII 1981 zatrzymany w Lublinie, internowany w Ośrodku Odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie (12 V 1982 uczestnik protestu internowanych przeciw przeszukaniu cel; 14 VIII 1982, w czasie akcji protestacyjnej ciężko pobity przez Służbę Więzienną, przez kilka dni pozbawiony fachowej opieki medycznej), 18 VIII – 23 XII 1982 przebywał w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku; 9 XII 1982 uchylono decyzję o internowaniu.

Wiosną 1983 oskarżony przed Sądem Wojewódzkim w Elblągu o atakowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, 23 V 1983 skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, nast. amnestionowany. 1983–1985 student historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1983–1985 działacz podziemia w Zamościu, m.in. wydawanie i kolportaż ulotek, organizowanie kursów samokształceniowych (historia i ekonomia), malowanie napisów na murach.

W X 1985 na emigracji w Kanadzie. 1985–1990 współpracownik polskich pism wydawanych w Toronto. Opublikował zbiór wierszy I jeszcze jeden wiersz (Toronto 1987), wydany przez Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie.

1998–2000 pracownik PriceWaterhouseCoopers, 1999–2006 senior audit manager w Williams & Partners Chartered Accountants, od 2006 w Dynamic Tire Corp. – VP Finance & Treasury. W 2002 otrzymał profesjonalną desygnację Chartered Accountant (dyplomowany księgowy) w Institute of Chartered Accountants of Ontario.

9 VII 1981 – 27 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Zamościu w ramach SOR krypt. Prasa; 14 VII 1981 – 15 VIII 1984 w ramach SOR krypt. Kolporter; 25 VII 1981 – 8 VIII 1984 w ramach SOS krypt. Plakat; 6 I 1982 – 14 VIII 1988 w ramach SOR krypt. Obrońcy; 12 IX 1983 – 8 X 1988 przez Wydz. III WUSW w ramach SOR krypt. Stonka; 4 VI 1984 – 27 VI 1986 w ramach SOR krypt. Ofset.

Marcin Dąbrowski

Zamość, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry