Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sarul Halina Marta

Halina Marta Sarul, ur. 15 II 1948 w Kożuchach k. Pisza. Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku (1971).

Od 1971 stażystka, nast. asystentka w Szpitalu Powiatowym (1975-1998 Szpital Rejonowy) w Giżycku.

Od X 1980 w „S”, wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego, następnie KZ, członek Zarządu MKZ w Giżycku, delegat na I WZD, członek ZR Pojezierze, 26 VIII delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, Białymstoku i Gołdapi, 29 III 1982 zwolniona. Po wyjściu działaczka nieformalnej grupy opozycyjnej, kolporterka podziemnych wydawnictw; udzielała pomocy medycznej represjonowanym. 1984-1989 współorganizatorka Mszy za Ojczyznę; w 1983 zatrzymana w czasie wizyty Jana Pawła II. Od 1987 z-ca ordynatora Szpitala Rejonowego w Giżycku.

W 1989 przewodnicząca, następnie członek KO w Giżycku. 1989-1992 w „S” Samodzielnego Publicznego ZOZ w Giżycku, od 1992 dyr. szpitala tamże, od XII 2008 Szpitala Powiatowego w Mrągowie. 1990-2004 w ROAD, UD, UW, od VII 2006 w PO, radna z listy PO, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Sejmiku Wojewódzkiego. Autorka publikacji naukowych w czasopismach medycznych.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2011).

 

 

Marcin Zwolski

Giżycko, Region Pojezierze

Opcje strony

do góry