Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sarwa Stefan

Stefan Sarwa, ur. 27 I 1949 w Dąbrowie Górniczej. Ukończył Technikum Mechaniczne w Chorzowie (1968).

1970–1984 inspektor ds. odbioru jakościowego i reklamacji w Przedsiębiorstwie Państwowym Motozbyt/PP Polmozbyt.

Od IX 1980 w „S”.

W I 1982 zwolniony z pracy za publiczne krytykowanie decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, przywrócony na mocy orzeczenia Terenowej Komisji Odwoławczej ds. Pracy przy Prezydencie Miasta Katowice. XII 1981 – 1989 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pism: „Ku Wolnej Polsce”, „Powrót do życia”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Dziś i Jutro”, „Górnik Polski”; uczestnik akcji ulotkowych, plakatowania i manifestacji w Mysłowicach i Dąbrowie Górniczej. 1982–1983 działacz MKK, drukarz i współorganizator zaopatrzenia drukarni w środki poligraficzne i papier w pismach podziemnych „Ku Wolnej Polsce”, „Powrót do Życia” i „Transportowiec”. 6 XII 1983 aresztowany, osadzony w areszcie WUSW w Katowicach, areszcie MUSW tamże i AŚ tamże, 24 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984–1988 uczestnik Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę i mszy za Ojczyznę m.in. w kościele NSPJ w Mysłowicach; 31 VIII 1984 zatrzymany po mszy w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 1984–1986 palacz kotłów w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Katowicach; od 1985 członek bractwa Archikonfraternia Literacka Dom w Mysłowicach. 1986–1988 pracownik fizyczny w Zakładach Ceramiki Budowlanej Mysłowice-Brzezinka, zwolniony z pracy na skutek nacisków SB. 1988–2014 kościelny w parafii Świętego Krzyża w Mysłowicach. Od 27 VI 2014 na emeryturze.

1989–1990 członek KO w Mysłowicach, w czasie kampanii wyborczej kolporter ulotek i wydawnictw okolicznościowych. W VI 1991 uczestnik zburzenia Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej w Mysłowicach. 1993–1995 w PC, 1996–1997 w ROP. Od 3 XII 2003 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

22 IV 1983 – 5 IX 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Willa; 27 XI 1984 – 11 IX 1989 przez p. V RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach KE krypt. Stefan.

Stefan Sarwa

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony

do góry