Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sawicki Henryk

Henryk Sawicki, ur. 19 I 1953 w Otwocku. Ukończył SP w Czerniczynie (1968).

1971-1982 pracownik Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 12 w Gdańsku, w 1982 Przedsiębiorstwa Robót Malarskich i Izolacyjnych Malmor tamże.

W VIII 1980 współorganizator strajku w PRK-12, przewodniczący KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Oddziałowej w Bazie Transportu, członek KZ PRK-12; w 1981 współzałożyciel, następnie wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji Kierowców i Mechaników „S” przy ZR Gdańsk.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w SG, po pacyfikacji zatrzymany na 48 godz., poddany dozorowi milicyjnemu, wzywany na rozmowy. Współpracownik Komitetu Społecznego przy Katedrze Oliwskiej, współorganizator (z m.in. Lidią Mrówczyńską) pomocy dla rodzin internowanych i więzionych, organizator zbiórek pieniędzy w PRK-12 (z Piotrem Maciejewskim, Kazimierzem Plichtą, Józefem Krakowskim, Ryszardem Bolinem, Zdzisławem i Bogdanem Stępniami). 16 III 1982 zwolniony z pracy. 1982–1985 zatrudniony w Gdańskich Zakładach Przemysłu Tłuszczowego; organizator zbiórek pieniędzy w ZPT (z Jerzym Bieleckim i Januszem Kołodziejem). W kontakcie m.in. z Zakładem Mechaniki Precyzyjnej w Gdańsku-Oliwie i Państwowymi Zakładami Przerobu Złomu w Gdańsku, współorganizator kolportażu ulotek, kalendarzy, znaczków poczt podziemnych, książek i czasopism podziemnych m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, strajkowego pisma informacyjnego „Solidarność”, „Solidarności PRK”, „Biuletynu Informacyjnego”; kolporter m.in. do Bydgoszczy, Szczecina (Wojewódzkie Magazyny Spółdzielni Ogrodniczej) Kołobrzegu, Olsztyna, Warszawy (Zakłady Budownictwa Kolejowego). 15 XII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 30 V 1984 zwolniony, 15 VIII 1984 śledztwo umorzono na mocy amnestii.

Nakłaniany przez SB do wyjazdu z Polski, od 15 XI 1985 na emigracji w Australii, prace dorywcze, od 1989 właściciel firmy transportowo-usługowej. Od I 1986 członek Zarządu, sekretarz Związku Polaków w Australii Zachodniej. Współzałożyciel (m.in. z Zbigniewem Korejwo, Markiem Karnickim, Wojciechem Drozdowskim) Biura Informacyjnego „S” w Australii Zachodniej; po 1989 (m.in. z Stanisławem i Wandą Harasymow oraz M. Karnickim) Australijskiego Komitetu Pomocy Polsce. Od 2008 wiceprzewodniczący Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Australii. Wyróżniony honorową odznaką Zasłużony dla Transportu Rzeczpospolitej Polskiej (2000).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry