Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sawicki Mirosław

Mirosław Sawicki, ur. 10 II 1946 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (absolutorium 1971), filia w Białymstoku (magisterium 1982).

1956-1964 w ZHP, członek drużyny harcerskiej Hufca Walterowskiego, od 1961 instruktor harcerski. W czasie studiów związany z grupą tzw. komandosów; w 1968 współorganizator i uczestnik protestów studenckich; III-VIII 1968 aresztowany, do 1970 zawieszony w prawach studenta. 1971-1990 nauczyciel fizyki w warszawskich liceach. 1977-1980 współpracownik KOR, KSS KOR.

Od 1980 w „S”, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Dzielnicy Żoliborz w Warszawie, przewodniczący Sekcji OiW Regionu Mazowsze, członek władz krajowych Sekcji.

Po 13 XII 1981 współorganizator i działacz Zespołu Oświaty Niezależnej; współzałożyciel podziemnego pisma „Tu i teraz”; uczestnik prac konsorcjum Oświata Kultura Nauka w zakresie spraw oświaty niezależnej.

W 1989 członek warszawskiego KO, przewodniczący KO Warszawa-Śródmieście, w VI 1989 komisarz wyborczy w dzielnicy Śródmieście w wyborach parlamentarnych. W 1989 przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania „S”. 1990-1996 dyr. Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 1996-1997 podsekretarz stanu. 1998-2002 radca-minister pełnomocny ds. nauki w Ambasadzie RP w Waszyngtonie (USA), 2002-2004 dyr. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 2004-2005 minister edukacji i sportu w rządzie Marka Belki, 1 IX – 31 X 2005 minister edukacji narodowej, 2005-2006 ponownie dyr. CKE; w 2008 powołany do Rady Edukacji Narodowej, organu doradczego przy minister Katarzynie Hall, 2008 – I 2009 p.o. dyr. w CKE.

11 VII 1977 – 20 X 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach KE.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry