Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sawicki Mirosław

Mirosław Sawicki, ur. 10 II 1946 w Warszawie, zm. 31 I 2016 tamże. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku, Wydz. Fizyki (1982).

1956–1964 w ZHP, od 1961 instruktor harcerski.

1971–1976 nauczyciel w XXXVII LO w Warszawie, 1976–1990 w XLI LO tamże.

W czasie studiów na UW zw. z grupą tzw. komandosów; 1966 współorganizator zebrania koła ZMS na Wydz. Historycznym UW w 10. rocznicę Października 1956; 1968 współorganizator i uczestnik protestów studenckich; III – VIII 1968 aresztowany, nast. do 1970 zawieszony w prawach studenta. 1977–1980 współpracownik KOR/KSS KOR.

Od 1980 w „S”; przew. Międzyzakładowej Komisji „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Dzielnicy Żoliborz w Warszawie, przew. Sekcji OiW Regionu Mazowsze, członek władz krajowych Sekcji.

Po 13 XII 1981 współorganizator i działacz Zespołu Oświaty Niezależnej; współzałożyciel podziemnego pisma „Tu Teraz”; organizator podziemnej Rady Edukacji Narodowej, łącznik między REN a RKW Mazowsze; uczestnik prac konsorcjum OKN-o w zakresie spraw oświaty niezależnej.

1989 przew. KO Warszawa-Śródmieście, przew. Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania „S”. 1990–1996 dyr. Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, inicjator wprowadzenia sytemu egzaminów zewnętrznych, 1996–1997 podsekretarz stanu odpowiedzialny za reformę oświaty, 1998–2002 radca-minister pełnomocny ds. nauki w ambasadzie RP w Waszyngtonie, 2002–2004 dyr. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 2004–2005 minister edukacji i sportu, 2005–2006 dyr. CKE; w 2008 powołany do Rady Edukacji Narodowej, 2008–2009 p.o. dyr. w CKE, nast. do 2011 wicedyr. CKE. Od 2011 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002).

11 VII 1977 – 20 X 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach KE.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry