Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sawicki Ryszard Alfred

Ryszard Alfred Sawicki, ur. 15 I 1938 w Kutnie, zm. 20 IX 2000 w Gorzowie Wlkp. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek rehabilitacja.

Od 1960 nauczyciel wychowania fizycznego w Gorzowie Wlkp.; w 1966 zmuszony do odejścia z pracy w szkolnictwie w związku z publicznymi wypowiedziami w obronie stanowiska Kościoła (m.in. ws. listu biskupów polskich do niemieckich); 1966-1975 zatrudniony w Szpitalu Miejskim w Gorzowie Wlkp., 1975-1981 starszy asystent na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym tamże; w 1989 zatrudniony w Szpitalu Ogólnym ZOZ w Gorzowie Wlkp., 1991-1997 dyr. Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 tamże. W 1960 założyciel gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem; organizator sportu inwalidów w Polsce, trener.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” w WSZ, następnie przewodniczący KZ; w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Gorzów Wlkp., członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD; w VII 1981 współzałożyciel Polskiej Partii Demokratycznej.

13 XII 1981 członek MKS w Gorzowie Wlkp., 14-16 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Zakładach Mechanicznych Gorzów, po pacyfikacji strajku ciężko pobity, aresztowany; 5 I 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na 4 lata więzienia, osadzony w ZK we Wrocławiu, karę zmniejszono o połowę na mocy amnestii z VII 1983, w VIII 1983 warunkowo zwolniony. Zwolniony z pracy; 1983-1988 działacz podziemnych struktur regionalnych „S”; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany; zaprzestał działalności związkowej w proteście przeciwko „zatraceniu ideałów Związku z lat 1980-1981”.

1989-1990 współorganizator NSZZ RI „S” Regionu Gorzów Wlkp., następnie honorowy członek. 1990-1991 radny Miasta Gorzów Wlkp., przewodniczący Rady Miejskiej, złożył rezygnację.

1981-1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Odłam.

 

Grażyna Pytlak

Opcje strony

do góry