Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Schefke Roman Brunon

Roman Brunon Schefke, ur. 21 IX 1941 w Gdyni. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Wodnego (1965), doktorat (1973).

1951–1955 w ZHP, 1960–1965 w ZSP, 1965–1980 w ZNP (członek rady zakładowej, przew. rady oddziałowej AR). 1971–1980 w PZPR.

W X 1956 uczestnik 3 wieców zorganizowanych przez studentów PG wyrażających paparcie dla zmian w polityce wewnętrznej w Polsce.

1959–1960 monter kadłubowy w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, w 1960 w Stoczni Gdańskiej, 1965–1991 asystent, st. asystent, adiunkt Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel MKZ NSZZ w Poznaniu, IX 1980 współzałożyciel, przew. Komitetu Założycielskiego w AR, IX 1980 – VII 1981 członek prezydium MKZ Regionu Wielkopolska, od VII 1981 członek ZR. 10 X 1980 inicjator budowy pomnika Poznańskiego Czerwca 1956, wiceprzew. Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956, IV – VI 1981 członek Społecznego Komitetu Obchodów 25. Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. V 1981 – 13 XII 1981 wiceprzew. KZ AR, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska; IX/X na I KZD. 1980–1981 pomagał w organizowaniu Solidarności Wiejskiej/RI w woj. poznańskim, przygotowywał m.in. publikacje poświęcone problematyce rolnej, współorganizował zjazdy regionalne w AR. 22 VII 1981 założyciel Polskiej Partii Demokratycznej w Gorzowie Wielkopolskim, późn. nie uczestniczył w działalności PPD.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, 7 VII 1982 zwolniony. 6 I 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Poznaniu, w 7 VII 1983 zwolniony.

1989–1990 członek KZ AR. 1991–1993 kierownik działu szkoleń KK „S” w Gdańsku. 1993–2000 dyr. generalny Fundacji Gospodarczej „S” tamże. 2000–2003 członek zarządu Solarpol Sp. z o.o. w Rumi, 2003–2004 specjalista w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Oddział w Poznaniu, od 2004 gł. specjalista/koordynator ds. Funduszy Strukturalnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

26 XI 1980 – 10 VII 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Krytyk; 10 VII 1985 – 13 VI 1988 w ramach KE krypt. Krytyk.

 

Cyryla Staszewska|Karolina Bittner

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry