Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Schetyna Grzegorz

Grzegorz Schetyna, ur. 18 II 1963 w Opolu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek historia (1990).

1981-1983 student na Wydz. Prawa i Administracji UWr, od X 1981 działacz NZS, XI/XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu na UWr.

Po 13 XII 1981 współorganizator tajnych struktur NZS na Wydz. Prawa i Administracji UWr; od II 1982 współpracownik (przez Dominika Stefanko) konspiracyjnego Zarządu Uczelnianego NZS UWr, współorganizator drukarni, współpracownik redakcji, następnie autor (ps. Mateusz Lewita) podziemnego pisma „Komunikat” NZS UWr. XI 1982 – 1986 zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej we Wrocławiu (we współpracy z Hanną Łukowską-Karniej, Andrzejem Zarachem, Krzysztofem Błachutem), organizator kontaktów z oddziałami Solidarności Walczącej m.in. w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Warszawie; w 1983 współorganizator oddziału Solidarności Walczącej w Poznaniu, 1984-1985 lektor audycji Radia Solidarność Walcząca Oddział Poznań, w 1985 organizator druku we Wrocławiu poznańskiego podziemnego pisma „Czas Kultury”. Od 1984 członek ZU NZS UWr, 1986-1989 przewodniczący, 1987-1989 współzałożyciel, redaktor pisma podziemnego „Akces” NZS UWr; 1987-1989 współpracownik (m.in. z Kaliną Rowińską-Schetyną, Radosławem Sidorowiczem) podziemnej Oficyny Wydawniczej NZS UWr Universitas. 1982-1989 kolporter i koordynator sieci kolportażu pism podziemnych (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Biuletyn Dolnośląski”, wrocławska i poznańska „Solidarność Walcząca”, „Czas Kultury”, „Tygodnik Mazowsze”, „Komunikat”, „Na Indeksie”, „CIA”, „MIŚ”, „Akces”, „Replika”, „Wola”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”) i materiałów poligraficznych m.in. do Krakowa, Opola, Poznania i Warszawy; autor (ps. Robert Synowiecki) w „Biuletynie Dolnośląskim”. Organizator druku podziemnych pism „Komunikat”, „Akces”, „Z Rąk do Rąk. Biuletyn NSZZ «S» UWr”. Od 2 X 1988 członek Prezydium KKK NZS. 9-11 IX 1988, 22 IV i 6-7 V 1989 delegat na III i IV Krajowy Zjazd NZS. 5 i 6-7 V, 11 X 1988 i 27 II 1989, 24-31 V 1989 współorganizator wieców i strajków NZS UWr (w V 1989 członek KS na UWr, przewodniczący Międzyuczelnianego KS we Wrocławiu oraz członek Ogólnopolskiego KS). Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze. 16 III 1989 sygnatariusz wniosku o rejestrację NZS złożonego w Wydz. Społeczno-Administracyjnym Urzędu m.st. Warszawy. 3-5 XI 1989 współorganizator Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu.

1990-1991 dyr. Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 1991-1992 wicewojewoda wrocławski. W 1993 twórca Radia Eska we Wrocławiu, 1994-2006 prezes Rady Nadzorczej. 1994-1997 prezes Sekcji Koszykówki Śląska Wrocław, 2000-2006 właściciel koszykarskiej drużyny Śląsk Wrocław. Od 1990 w KLD, 1992-1994 sekretarz generalny, od 1994 w UW, 1994-1995 z-ca sekretarza generalnego, od 2001 w PO, sekretarz generalny, od 2010 pierwszy wiceprzewodniczący PO. 1997-2001 poseł RP z listy UW, od 2001 z listy PO, 2007-2009 minister spraw wewnętrznych i administracji i wicepremier w rządzie Donalda Tuska, 2009-2010 przewodniczący klubu parlamentarnego PO, 2010-2011 marszałek Sejmu RP, od 2011 przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

11 X 1988 – 22 XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Klika.

 

Artur Adamski|Łukasz Sołtysik

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław, NZS

Opcje strony

do góry